UVOD

25.04.2013

  • Oznake:  civilno društvo,plan,razvoj,strategija,udruge,uvodnik
A- A A+

Na ovim stranicama Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge može se pratiti napredak u provedbi Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva 2012. – 2016., koja je usvojena je na sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 12. srpnja 2012. godine.

Ovim strateškim dokumentom izražava se politika Vlade Republike Hrvatske u pogledu jačanja pravnog, financijskog i institucionalnog sustava potpore djelovanju organizacija civilnoga društva kao važnih čimbenika društveno-ekonomskog razvoja Republike Hrvatske, ali i važnog sudionika oblikovanja i provedbe politika Europske unije.

Tekst Nacionalne strategije ima četiri glavna dijela koji se odnose na vrijednosno utemeljenje odnosa države i civilnoga društva, pregled razvoja civilnoga društva u Hrvatskoj, ciljeve, mjere i aktivnosti Nacionalne strategije te način provedbe Nacionalne strategije. Na kraju dokumenta uvršten je i pojmovnik u kojem se podrobnije objašnjavaju neki od ključnih pojmova u tekstu. Temeljna su područja Nacionalne strategije: institucionalni okvir za potporu razvoju civilnoga društva, civilno društvo i  sudionička demokracija, osnaživanje uloge organizacija civilnoga društva za društveno-ekonomski razvoj te djelovanje i daljnji razvoj civilnoga društva u međunarodnom kontekstu. Za svako od tih područja određeni su ciljevi koji se Nacionalnom strategijom žele ostvariti, mjere i provedbene aktivnosti potrebne za njihovo postizanje, nositelji i sunositelji aktivnosti, rokovi i izvori sredstava potrebni za provedbu aktivnosti te pokazatelji na temelju kojih će se vrednovati napredak u provedbi. U dokumentu je  navedeno ukupno 26 ciljeva, 27 mjera te 91 provedbena aktivnost.

Za pregled provedbe Nacionalne strategije potrebno je na ovoj stranici odabrati neko od četiri temeljna područja Nacionalne strategije te potom odabrati neku od mjera, odnosno aktivnosti unutar tog područja, kako bi se došlo do informacija o tijeku njihove provedbe.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane da nam se jave sa svojim komentarima te prijedlozima u vezi s provedbom pojedinih mjera, odnosno aktivnosti, kao i informacijama o vlastitim aktivnostima koje doprinose provedbi Nacionalne strategije. Želimo na taj način, promovirajući koncept zajedništva i suradnje u stvaranju, provedbi i nadzoru politika, osigurati što kvalitetniju i učinkovitiju provedbu Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva.