13.5. U postupku javnog natječaja za dodjelu koncesija, u okviru raspoloživih slobodnih frekvencija, dodatnu pažnju posvetiti ponuditeljima za obavljanje djelatnosti neprofitne televizije i/ili radija, u okviru raspoloživih slobodnih frekvencija

04.07.2013

A- A A+
Nositelj: VEM
Sunositelji: MK, HAKOM
Rok provedbe: kontinuirano
Pokazatelji provedbe: Izvješće o radu VEM-a u dijelu koji se odnosi na  provedbu javnih natječaja za davanje koncesija

Sažeti opis provedbe aktivnosti

U postupku javnog natječaja za dodjelu koncesija, u okviru raspoloživih slobodnih frekvencija,  dodatnu pažnju potrebno je bilo posvetiti ponuditeljima za obavljanje djelatnosti neprofitne televizije i/ili radija, u okviru raspoloživih slobodnih frekvencija. U postupku izrade studije opravdanosti Agencija za elektroničke medije (AEM) raspisivala je Poziv za iskazivanje javnog interesa za djelovanje elektroničkih medija kojim su se pozivale udruge, znanstvene, kulturne, sportske, strukovne, vjerske, obrazovne, humanitarne udruge i institucije, kao i ostale zainteresirane pravne i fizičke osobe, da dostave pisano očitovanje o postojanju javnog interesa te o značenju elektroničkih medija za njihov rad. U tom kontekstu AEM je posvećivao pažnju ponudama neprofitnih organizacija te među njima i neprofitnim ponuditeljima za obavljanje djelatnosti neprofitne televizije i/ili radija.

Više o provedbi aktivnosti

Agencija za elektroničke medije kontinuirano, u sklopu svojih nadležnosti navedenim u Zakonu o elektroničkim medijima (ZEM) i drugim propisima, raspisuje javne natječaje za davanje koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija na tehničkoj podlozi koju utvrđuje Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije u skladu s propisima o elektroničkim komunikacijama. Javni natječaj raspisuje se za slobodnu radijsku frekvenciju ili više radijskih frekvencija koje čine zasebnu koncesiju, odnosno kod digitalnog radija i televizije za slobodni prijenosni kapacitet zasebnog radijskog ili televizijskog programskog kanala unutar multipleksa. Također, prije raspisivanja javnog natječaja Vijeće je obavezno, sukladno članku 72. ZEM-a, provesti pripremne radnje za davanje koncesija sukladno Zakonu o koncesijama. Pripremne radnje obuhvaćaju i izradu studije opravdanosti davanja koncesije, procjenu vrijednosti koncesije, izradu natječajne dokumentacije te poduzimanje svih ostalih mjera koje prethode postupku davanja koncesije. U postupku izrade studije opravdanosti raspisuje se Poziv za iskazivanje javnog interesa za djelovanje elektroničkih medija  kojim se pozivaju udruge civilnog društva, znanstvene, kulturne, sportske, strukovne, vjerske, obrazovne, humanitarne udruge i institucije, kao i ostale zainteresirane pravne i fizičke osobe s područja za koje se treba raspisati javni natječaj, da dostave pisano očitovanje o postojanju javnog interesa te o značenju elektroničkih medija za njihov rad. Interes javnosti iskazuje se za djelovanje elektroničkog medija kao takvog, a ne za određenog nakladnika. U tom kontekstu AEM posvećuje pažnju ponudama neprofitnih organizacija te među njima i neprofitnim ponuditeljima za obavljanje djelatnosti neprofitne televizije i/ili radija. Više informacija ovdje.

HAKOM, sukladno svojim zakonskim ovlastima propisanim Zakonom o elektroničkim komunikacijama, obavlja poslove u vezi s dodjelom raspoloživog radiofrekvencijskog spektra. U odnosu na postupke javnog natječaja za dodjelu koncesija za pružanje medijskih usluga televizije ili radija, HAKOM za potrebe Agencije za elektroničke medije priprema tehničku podlogu, ovisno o slobodnim radijskim frekvencijama, dok VEM obavlja poslove u vezi s dodjelom navedene koncesije.

Za provedbu aktivnosti nisu bila potrebna dodatna financijska sredstva iz državnog proračuna.

 

>>

Natrag

comments powered by Disqus