16.1. Omogućiti OCD-ima da polaznicima programa koji su s uspjehom završili njihove verificirane programe obrazovanja odraslih izdaju javne isprave

04.07.2013

A- A A+
Nositelj: MZOS
Sunositelj: ASOO
Rok provedbe: siječanj 2013., učinke pratiti kontinuirano
Pokazatelji provedbe:
  1. Izmjena Zakona o obrazovanju odraslih i pravilnika kojima se reguliraju uvjeti i način verificiranja programa, način izdavanja javne isprave, način vođenja andragoške dokumentacije i način vođenja evidencije o obrazovanju odraslih od strane OCD-a

Sažeti opis provedbe aktivnosti

U izvještajnom razdoblju OCD-ima nije omogućeno da polaznicima programa koji su s uspjehom završili njihove verificirane programe obrazovanja odraslih izdaju javne isprave. Naime, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta izradilo je Nacrt prijedloga Zakona o obrazovanju odraslihkojim nije predviđeno omogućavanje udrugama provedba verificiranih obrazovnih programa za odrasle osobe na način da im se pod jednakim uvjetima kao i ustanovama za obrazovanje odraslih omogući akreditiranje obrazovnih programa iz njihovog djelokruga. Zakon o obrazovanju odraslih nije usvojen u provedbenom razdoblju predmetne Strategije.

Više o provedbi aktivnosti

U listopadu 2014. godine Hrvatski sabor usvojio je Strategiju obrazovanja, znanosti i tehnologije (NN 124/14) temeljem koje se pristupilo izradi novog Zakona o obrazovanju odraslih i pripadajućih pravilnika. U navedenoj Strategijiposebno je istaknuto područje obrazovanja odraslih unutar četiri glavna cilja Strategije.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta izradilo je Nacrt prijedloga Zakona o obrazovanju odraslih koji je, kako bi se najširem krugu zainteresiranih u Republici Hrvatskoj omogućio neposredan uvid i davanje mišljenja, primjedaba i prijedloga, u kolovozu 2016. bio u procesu javnog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću putem portala e-Savjetovanja.

Budući da to Nacrtom prijedloga Zakona o obrazovanju odraslih nije predviđeno i premda nije nadležan za ovu mjeru, Ured za udruge je tijekom procesa javnog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću na portalu e-Savjetovanja predložio da se Zakonom o obrazovanju odraslih omogući i udrugama provođenje verificiranih obrazovnih programa za odrasle osobe na način da im se pod jednakim uvjetima kao i ustanovama za obrazovanje odraslih omogući akreditiranje obrazovnih programa iz njihovog djelokruga, a slijedom toga i izdavanje javnih isprava, sukladno predmetnoj mjeri 16.

Zakon o obrazovanju odraslih nije usvojen u provedbenom razdoblju predmetne Strategije.

Za provedbu aktivnosti nisu bila potrebna dodatna financijska sredstva iz državnog proračuna.

 
>>

Natrag

comments powered by Disqus