17.2. Osigurati aktivno sudjelovanje OCD-a u procesu izrade Strategije za razvoj socijalnog poduzetništva te potrebnog zakonskog, institucionalnog i financijskog okvira za razvoj socijalnog poduzetništva, posebice u dijelu koji se odnosi na OCD-e

04.07.2013

A- A A+
Nositelj: MRMS
Sunositelj: UZUVRH
Rok provedbe: studeni 2012.; učinke pratiti kontinuirano
Pokazatelji provedbe:
  1. donesena Strategija za razvoj socijalnog poduzetništva za razdoblje 2013.2016. te potrebni zakonski, institucionalni i financijski okvir za razvoj socijalnog poduzetništva
  2. u izradi Strategije aktivno su i ravnopravno sudjelovali svi zainteresirani dionici iz javnog sektora, civilnoga društva, poduzetništva i akademske zajednice

Sažeti opis provedbe aktivnosti

Izrada analize stanja i perspektive doprinosa OCD-a razvoju socijalnog poduzetništva predviđeno je unutar posebnih ciljeva Strategije razvoja društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine.

Više o provedbi aktivnosti

Aktivno sudjelovanje zainteresiranih dionika iz javnog sektora, civilnoga društva, poduzetništva i akademske zajednice u procesu izrade Strategije za razvoj socijalnog poduzetništva koji su zajednički koordinirali Ministarstvo rada i mirovinskog sustava i Ministarstvo socijalne politike i mladih, započeo je 2012. godine organizirajući okrugli stol na temu "Strategija za razvoj socijalnog/društvenog poduzetništva – pojmovi i definicije".

Vlada Republike Hrvatske je u travnju 2013. godine donijela Odluku o osnivanju Radne skupine za izradu Strategije za razvoj društvenog poduzetništva a njeni članovi su bili predstavnici tijela državne i javne vlasti, akademske zajednice, socijalnih partnera, strukovnih organizacija, regionalnih razvojnih agencija i organizacija civilnog društva – točnije njih 11.

Tijekom 2013. i 2014. godine održano je ukupno 6 sastanka Radne skupine te nekoliko užih sastanaka na kojima su se pripremali radni dokumenti nužni za izradu Strategije i na kojima je sudjelovao manji krug dionika (Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Ministarstvo socijalne politike i mladih, Ministarstvo poduzetništva i obrta te predstavnici civilnoga društva). Nakon provedene javne rasprave na internetskim stranicama Ministarstva rada i mirovinskoga sustava održan je sedmi sastanak Radne skupine na kojem je usuglašen konačni nacrt Strategije, a u istom razdoblju održana su javna predstavljanja nacrta Strategije razvoja društvenog poduzetništva u Zagrebu, Rijeci, Splitu, Osijeku, Dubrovniku, Čakovcu, Kutini i Bjelovaru.

Vlada Republike Hrvatske u travnju 2015. godine usvojila je Strategiju razvoja društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine.

Budući da je jedan od pokazatelja provedbe ove aktivnosti donošenje potrebnih zakonskih, institucionalnih i financijskih okvira za razvoj socijalnog poduzetništva navodimo kako su među ukupno četiri mjere Strategije razvoja društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj i Uspostava i unapređenje zakonodavnog i institucionalnog okvira za razvoj društvenog poduzetništva; te Uspostava financijskog okvira za učinkovit rad društvenih poduzetnika, međutim nemamo informacija o tijeku provedbe navedene Strategije i pripadajućih mjera i aktivnosti, odnosno u kojoj mjeri su financijski, zakonodavni i institucionalni okvir za razvoj društvenog poduzetništva uspostavljeni i/ili unaprjeđeni.

Uz Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava koji je nositelj najvećeg broja aktivnosti, u provedbi sudjeluju i druga tijela državne uprave te organizacije civilnoga društva. Strategijom je osigurano 270.650.000,00 kn za razvoj društvenog poduzetništva, od čega je najveći dio sredstava iz Europskog socijalnog fonda.

Za provedbu aktivnosti nisu bila potrebna dodatna financijska sredstva iz državnog proračuna.

>>

Natrag

comments powered by Disqus