18.1. Osigurati sustav financijskih poticaja razvoju socijalno-poduzetničkih inicijativa OCD-a

04.07.2013

A- A A+
Nositelj: MINPO
Sunositelji: MRMS, MSPM, UZUVRH
Rok provedbe: studeni 2012.; učinke pratiti kontinuirano
Pokazatelji provedbe:
  1. broj raspisanih natječaja iz Državnog proračuna za pokretanje, postizanje i održavanje likvidnosti socijalno-poduzetničkih inicijativa
  2. osnovan Fond za razvoj socijalnog poduzetništva
  3. raspisani natječaji iz sredstava EU-a za poticanje razvoja socijalnog poduzetništva u području socijalnog uključivanja
  4. provedena analiza fiskalnih i drugih olakšica za poticanje razvoja socijalnog poduzetništva

Sažeti opis provedbe aktivnosti

U provedbenom razdoblju osiguran je sustav financijskih poticaja razvoju socijalno-poduzetničkih inicijativa OCD-a. Premda u sklopu Operativnog programa “Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013.”, koji je uključivao sredstva iz pretpristupnog instrumenta, kao i ona iz Europskog socijalnog fonda, a kojim upravlja Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, u 2012. i 2013. godini nije bilo natječaja koji su se isključivo odnosili na sektor društvenog poduzetništva, 28 projekata financiranih dodjelom bespovratnih sredstava u području zapošljavanja i socijalnog uključivanja bili su vezani uz društveno poduzetništvo. U Pozivu za dostavu projektnih prijedloga ''Poticanje društvenog poduzetništva'' kojeg je 2016. godine objavilo Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, u okviru Operativnog programa ''Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ dodijeljena su sredstva za ukupno 18 projekata. Ovaj natječaj bio je prvi korak u stvaranju sustavne podrške razvoju društvenog poduzetništva, a uključivao je financiranje niza informativnih i edukacijskih aktivnosti s ciljem unaprjeđenja vidljivosti i prepoznatljivosti društvenog poduzetništva. Glavna ideja ovog natječaja bila je ispitati stanje društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj i utvrditi koje su potrebe društvenih poduzetnika te će poslužiti kao osnova za kreiranje budućih natječaja usmjerenih razvoju društvenog poduzetništva, kao i visine sredstava koja će se u sklopu tih natječaja dodjeljivati.

Više o provedbi aktivnosti

Premda u sklopu Operativnog programa “Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013.”, koji je uključivao sredstva iz pretpristupnog instrumenta, kao i ona iz Europskog socijalnog fonda, a kojim upravlja Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, u 2012. i 2013. godini nije bilo natječaja koji su se striktno odnosili na sektor društvenog poduzetništva, neki su projekti, točnije njih 28, bili vezani uz društveno poduzetništvo pa su financirani dodjelom nepovratnih sredstava u području zapošljavanja i socijalnog uključivanja. Za to je u 2012. i 2013. godini dodijeljeno 2,8 milijuna eura, a ukupan je iznos utrošenih sredstava oko 1,4 milijuna eura. Jedan od primjera financiranih projekata je i „Forum socijalnih poduzetnika“ Udruge SLAP, čiji je cilj bio stvoriti poticajno okružje za socijalno zapošljavanje kako bi se povećala zapošljivost marginaliziranih skupina, vrijedan oko 120.000 eura. Projekt povezan s društvenim poduzetništvom kojem je dodijeljeno oko 129.000 eura je i „Golden Valley/Zlatna dolina – Socijalno poduzetništvo kao model za integraciju i zapošljavanje bivših ovisnika o drogama“ Udruge '5 +.

U otvorenom Pozivu za dostavu projektnih prijedloga ''Poticanje društvenog poduzetništva'' koji je objavilo Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, u okviru Operativnog programa ''Učinkoviti ljudski potencijali'' 2014.-2020. objavljenom u srpnju 2016. dodijeljena su sredstva u vrijednosti oko 10 milijuna kuna za ukupno 18 projekata. Ovaj natječaj predstavljao je prvi korak u stvaranju sustavne podrške razvoju društvenog poduzetništva, a uključivao je financiranje niza informativnih i edukacijskih aktivnosti kojima će se unaprijediti status društvenog poduzetništva u području vidljivosti i prepoznatljivosti. Glavna ideja ovog Poziva bila je ispitati stanje društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj i utvrditi koje su potrebe društvenih poduzetnika te će poslužiti kao osnova za kreiranje budućih poziva usmjerenih na razvoj društvenog poduzetništva, kao i na visinu sredstava koja će se u sklopu tih poziva dodjeljivati.

U svibnju 2016. otvoren je i natječaj Ministarstva rada i mirovinskoga sustava za izravnu dodjelu sredstava u okviru Prioritetne osi 2 „Socijalno uključivanje“ Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. naziva „Promicanje društvenog poduzetništva i strukovne integracije u društvenim poduzećima te društvene ekonomije i ekonomije solidarnosti radi olakšavanja pristupa zapošljavanju“ koji je bio otvoren sve do ožujka 2017. godine stoga su i ugovori o financiranju potpisani u 2017. godini.

***

Ministarstvo poduzetništva i obrta iz sredstava za promidžbu poduzetništva i obrta u 2012. godini, kroz donacije i pokroviteljstva, a temeljem podnijetih zahtjeva i projekata sufinanciralo je projekte organizacija civilnoga društva, a koji su se odnosili na promidžbu poduzetništva i obrtništva, odnosno organizaciju raznih okruglih stolova, sajmova, izdavanje brošura i sl. Također, Ministarstvo je u 2012. imalo otvorene programe za potporu rada socijalnih zadruga.

Ministarstvo poduzetništva i obrta također svake godine provodi program poticanja poduzetništva i obrta pod nazivom „Poduzetnički impuls“. U svakoj od dosad izvještajnih godina, u sklopu Poduzetničkog impulsa bila je i posebna mjera koja se odnosila na poticanje zadruga, gdje su se mogle javiti i socijalne zadruge te na taj način ostvariti bespovratna poticajna sredstva. U 2012. godini sukladno Planu poticanja poduzetništva i obrta za 2012. godinu „Poduzetnički impuls“ provodio se projekt „Socijalno poduzetništvo“ temeljem kojeg su za dodjelu bespovratnih sredstva mogle konkurirati i organizacije civilnog društva koje su prema svojem organizacijskom obliku udruge ili socijalne zadruge, međutim temeljem istoga nije im dodijeljena niti jedna potpora. Također, u 2013. godini, temeljem Programa poticanja poduzetništva i obrta- „Poduzetnički impuls“ niti jedna socijalna zadruga nije ostvarila bespovratna sredstva.

U 2014. godini, od ukupno 10 potpisanih ugovora sa zadrugama u sklopu mjere poticanja zadružnog poduzetništva, 3 ugovora su bila sa socijalnim zadrugama (30%). Ukupni iznos dodijeljenih bespovratnih potpora kroz tih 10 ugovora je iznosio 1.574.678 kn, od čega se na socijalne zadruge odnosi 488.607 kn ili 31,03% svih dodijeljenih sredstava zadrugama. Od prethodno navedenog iznosa dodijeljenih potpora socijalnim zadrugama, u skladu s odredbama ugovora, u 2014. godini je isplaćeno 80% dodijeljene potpore ili 390.885 kn. U okviru Programa poticanja poduzetništva i obrta "Poduzetnički impuls" u 2015. godini u sklopu Mjere A2: Zadružno poduzetništvo zaprimljeno je ukupno 58 prijava od kojih je 10 odobreno, ukupnog iznosa 2.422.037,42 kn. Od ukupno 10 odobrenih potpora 2 su potpore dodijeljene socijalnim zadrugama.

Ministarstvo poduzetništva i obrta je u periodu od 2012. do 2016. godine provodilo aktivnosti promidžbe poduzetništva i obrta, kroz donacije i pokroviteljstva, a temeljem podnijetih zahtjeva i projekata sufinancirali su se i projekti organizacija civilnog društva, koji su se odnosili na organizaciju raznih okruglih stolova, sajmova, izdavanje brošura i sl. Aktivnost se je provodila temeljem Otvorenog javnog poziva koji se je raspisivao dva puta godišnje.

Temeljem provedbe aktivnosti Promidžbe poduzetništva i obrta:

-        u 2012. godini dodijeljene su potpore za 3 udruge u ukupnom iznosu 123.000,00 kn

-        u 2013. godini dodijeljene su potpore za 10 udruga u ukupnom iznosu 162.250,00 kn

-        u 2014. godini dodijeljene su potpore za 12 udruga u ukupnom iznosu 251.500,00 kn

-        u 2015. godini dodijeljene su potpore za 6 udruga u ukupnom iznosu 132.000,00 kn

-        u 2016. godini dodijeljene su potpore za 54 udruge u ukupnom iznosu 900.000,00 kn.

 

Nadalje, u periodu od 2012. do 2016. godine, organizacije civilnoga društva koje su prema organizacijskom obliku bile klasteri, mogle su se javiti na natječaje poticanja poduzetništva klastera. Temeljem provedbe natječaja za poticanje klastera:

-        u 2012. godini dodijeljene su potpore za  5 klastera u ukupnom iznosu  2.199.799,00 kn

-        u 2013. godini dodijeljene su potpore za  3 klastera u ukupnom iznosa 488.647,00 kn.

-        u 2014. godini dodijeljene su potpore za  5 klastera u ukupnom iznosu 1.981.288,00 kn.

U 2015. i 2016. godini nisu se provodile mjere bespovratnih potpora koje bi bile usmjerene klasterima.

***

Predmetna aktivnost je djelomično provedena budući da nije osnovan Fond za razvoj socijalnog poduzetništva, niti je provedena analiza fiskalnih i drugih olakšica za poticanje razvoja socijalnog poduzetništva.

Za provedbu aktivnosti nisu bila potrebna dodatna financijska sredstva iz državnog proračuna.

 
>>

Natrag

comments powered by Disqus