18.2. Osigurati sustav podrške za socijalno-poduzetničke inicijative OCD-a te podrške društvenim inovacijama i zapošljavanju u neprofitnom sektoru

04.07.2013

A- A A+
Nositelj: MINPO
Sunositelj: NZRCD
Rok provedbe: studeni 2012.; učinke pratiti kontinuirano
Pokazatelji provedbe:
  1. razvijena infrastruktura za pružanje podrške razvoju i održivosti socijalno-poduzetničkih inicijativa te podrške društvenim inovacijama i zapošljavanju u neprofitnom sektoru
  2. broj pokrenutih obrazovnih i specijalističkih programa u sklopu postojećih sveučilišta, veleučilišta i poslovnih škola koji se bave temom socijalnog poduzetništva te društvenih inovacija
  3. broj održanih radionica, seminara i programa na temu socijalnog poduzetništva i društvenih inovacija u organizaciji OCD-a
  4. broj sudionika programa razvoja socijalnog poduzetništva koji su po završetku programa pokrenuli socijalno-poduzetničku inicijativu

Sažeti opis provedbe aktivnosti

Sustav podrške za socijalno-poduzetničke inicijative OCD-a te podrške društvenim inovacijama i zapošljavanju u neprofitnom sektoru osiguran je u sklopu Startup Weekend Zagreb dodjelom 5 stipendija korisnicima nekog od oblika financijske podrške Nacionalne zaklade u 2012. godini koji su imali ideju pokretanja novog i inovativnog poduzetničkog pothvata temeljenog na načelima društvenog poduzetništva i vezanog uz područje djelovanja udruge koju predstavljaju.

Također, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava je u 2013. godini dodijelilo nagrade za najbolje društveno poduzetništvo u 2012. godini:

  • Nagrada za socijalno poduzetništvo godine – Roditelji u akciji/Rodin let d.o.o.: upotreba platnenih pelena.
  • Nagrada za socijalno-poduzetničku ideju – „Zgrada društvenog poduzetništva“ – Udruga za mlade ”Alfa Albona” iz Labina: prenamjena zgrade bivšeg učeničkog doma RIŠ u Centar za inkluziju, hostel sa 60 ležaja, Info centar za mlade Istarske županije, konferencijsku dvoranu za održavanje seminara, predavanja, edukacija i radionica, i sl.
  • Nagrada za promicanje socijalnog poduzetništva – Višnja Grozdanić: o socijalnom poduzetništvu na VERN-u, u sklopu poduzetničkih kolegija, poučava već deset godina, a u akademskoj godini 2012., za koju je nagrada dodijeljena, su kroz 60 nastavnih sati studenti su mogli slušati kolegij „Socijalno poduzetništvo i društvene inovacije“.

Akademska zajednica u Republici Hrvatskoj je u posljednjih nekoliko godina prepoznala društveno poduzetništvo kao dio sveukupnih gospodarskih i društvenih aktivnosti te ga uvrstila u svoje kurikulume: Ekonomski fakultet u Zagrebu i Osijeku, Zagrebačka škola za ekonomiju i menadžment, VERN, Pravni fakultet u Zagrebu, Agronomski fakultet u Zagrebu, Učiteljska Akademija u Zagrebu.

Više o provedbi aktivnosti

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva uključila se 2012. godine u Startup Weekend Zagreb, koji organizira Zagrebačka škola ekonomije i managementa, dodjelom 5 stipendija mladim nezaposlenim predstavnicima udruga, koji su ujedno volonteri i/ili članovi udruga - korisnica nekog od oblika financijske podrške Nacionalne zaklade u 2012. godini te koji imaju ideju pokretanja novog i inovativnog poduzetničkog pothvata temeljenog na načelima društvenog poduzetništva i vezanog uz područje djelovanja udruge koju predstavljaju.

Dvije udruge koje je stipendirala Nacionalna zaklada osvojile su prvu i drugu nagradu (udruga Prospero i udruga Ti si OK), a prvoplasirani su predstavili svoj poduzetnički pothvat na svjetskom skupu u Rio de Janeirou. Udruga Prospero koja je okupila tim pod nazivom "Torbak" osvojila je prvu nagradu - reklamnu kampanju u vrijednosti od sto tisuća kuna i put u Rio de Janeiro gdje su predstavljali Hrvatsku na istom međunarodnom natjecanju. Torbak se sa 1047 glasova plasirao na 38. mjesto na svjetskoj listi poduzetničkih ideja koje je iznjedrila ova manifestacija, a ukupno se natjecalo 137 država iz cijelog svijeta. Druga nagrada pripala je ideji udruga koja se okupila u timu "Računam svaki dan" za izradu didaktičke igre za djecu s poteškoćama u razvoju. U ovom timu bili su predstavnici Udruge za pružanje psiho-socijalne i pedagoške pomoći djeci i mladima sa smetnjama i poremećajima u ponašanju udruzi "Ti si OK" iz Velike Mlake i udruge Centar inkluzivne potpore IDEM iz Zagreba. "Računam svaki dan" poduzetnička je ideja izrade programa za dlanovnike Math for life namijenjena učenicima s teškoćama u učenju, ali i svim učenicima koji imaju poteškoće u svladavanju matematičkih sadržaja.

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva u provedbenom razdoblju također je imala aktivnosti pružanja podrške društvenim inovacijama u obliku dodijele nagrada inovativnim prijedlozima rješavanja društvenih problema u Republici Hrvatskoj koji su detaljno opisani u izvješću o provedbi aktivnosti 20.1.

***

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava je u 2013. godini dodijelilo nagrade za najbolje socijalno poduzetništvo u 2012. godini. Najbolji socijalno-poduzetnički pothvat u 2012. godini osvojio je paket marketinških i konzultantskih usluga regionalnih centara podrške Clustera za eko-društveni razvoj Hrvatska - CEDRA HR, te novčanu nagradu u iznosu od 20.000 kn. Nagradu dodjeljuje Modra nit d.o.o., marketinška agencija u vlasništvu Udruge za kreativni razvoj Slap iz Osijeka, u sklopu vlastitog programa društvene odgovornosti. Dobitnici nagrada za najbolje socijalno poduzetništvo u 2012. godini:

  • Nagrada za socijalno poduzetništvo godine – Roditelji u akciji/Rodin let d.o.o.: Udruga Roda još od 2004. godine promiče upotrebu platnenih pelena koje su zdravije za dijete, jeftinije za roditelje i bolje za okoliš.
  • Nagrada za socijalno-poduzetničku ideju – „Zgrada društvenog poduzetništva“ Udruge za mlade ”Alfa Albona” iz Labina koja želi zgradu bivšeg učeničkog doma RIŠ prenamijeniti u objekt u kojem bi se smjestio već postojeći Centar za inkluziju, hostel sa 60 ležaja, Info centar za mlade Istarske županije, konferencijska dvorana za održavanje seminara, predavanja, edukacija i radionica, te druge manje prostorije za ostale aktivnosti.
  • Nagrada za promicanje socijalnog poduzetništva – Višnja Grozdanić – Uz punu podršku prodekanice za studije Veleučilišta VERN o socijalnom poduzetništvu na VERN-u se, u sklopu poduzetničkih kolegija, uči već deset godina. U akademskoj godini 2012., za koju je nagrada dodijeljena, su kroz 60 nastavnih sati u svibnju i lipnju studenti mogli slušati kolegij „Socijalno poduzetništvo i društvene inovacije“.

***

Akademska zajednica u Republici Hrvatskoj je u posljednjih nekoliko godina prepoznala društveno poduzetništvo kao dio sveukupnih gospodarskih i društvenih aktivnosti te ga uvrstila u svoje kurikulume: Ekonomski fakultet u Zagrebu i Osijeku, Zagrebačka škola za ekonomiju i menadžment, VERN, Pravni fakultet u Zagrebu, Agronomski fakultet u Zagrebu, Učiteljska Akademija u Zagrebu.

Ekonomski fakultet u Zagrebu, primjerice, na Katedri za međunarodnu ekonomiju unutar kolegija Poduzetništvo obrađuje teme društvenog poduzetništva. O društvenom poduzetništvu na VERN-u se, u sklopu poduzetničkih kolegija, uči već deset godina, što ga čini prvom visokoškolskom institucijom u Hrvatskoj koja je uvela izborni kolegij na temu društvenog poduzetništva. VERN-ov doprinos širenju ideja i važnosti socijalnog poduzetništva, prepoznala je i stručna javnost, odnosno Ministarstvo rada i mirovinskog sustava koje je prodekanici za studije Višnji Grozdanić dodijelilo nagradu za promicanje socijalnog poduzetništva u 2012. godini.

Važnost obrazovnih i specijalističkih programa o društvenom poduzetništvu nisu prepoznale samo visokoobrazovne ustanove već i srednjoškolske. Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar nositelj je projekta "Socijalno poduzetništvo - nove kompetencije komercijalista" koji provodi u suradnji s partnerima: Socijalnom zadrugom Humana Nova, Srednjom školom "Ivan Seljanec" Križevci, Srednjom školom Koprivnica, Ekonomskom i trgovačkom školom Čakovec, Hedonom iz Križevaca te Poduzetničkim Inkubatorom Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Sredstva za ovaj projekt osigurana su u Europskom socijalnom fondu u sklopu poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Modernizacija školskih kurikuluma u strukovnim školama u skladu s Hrvatskim klasifikacijskim okvirom i potrebama tržišta rada - faza 2“. Cilj projekta bio je modernizirati postojeći strukovni kurikulum za zanimanje komercijalist sa naglaskom na društveno poduzetništvo, uvođenjem suvremenih i inovativnih procesa, sadržaja, metoda i aktivnosti s ciljem stjecanja relevantnih kompetencija učenika srednjih strukovnih škola i povećanja njihove zapošljivosti. Svrha projekta je modernizirati nastavni predmet "Poduzetništvo" koji se uči u 3. i 4. razredu programa Komercijalist u školama izradom novog kurikuluma koji će se potom eksperimentalno izvoditi u školama partnerima na području tri županije - Koprivničko-križevačke, Međimurske i Bjelovarsko-bilogorske.

***

Vezano za održane radionice, seminare i programe na temu socijalnog poduzetništva i društvenih inovacija u organizaciji organizacija civilnoga društva u svakoj godini provedbenog razdoblja održani su javni događaji u organizaciji različitih organizacija civilnoga društva a ovdje navodimo po jednu za svaku godinu provedbenog razdoblja premda ne raspolažemo informacijama o broju sudionika programa razvoja socijalnog poduzetništva koji su po završetku programa pokrenuli socijalno-poduzetničku inicijativu:

-        „Panona forum konferencija: Socijalno poduzetništvo u Ekoturizmu“ održala se u listopadu 2012. godine s ciljem predstavljanja razvojnih mogućnosti ruralnog područja kroz socijalno poduzetništvo, poglavito u ekoturizmu, a okupila je dionike razvoja socijalnog poduzetništva i ekoturizma, ponudila uvid u aktualna kretanja u Hrvatskoj i svijetu, te predstavila dobru praksu i pružila mogućnost umrežavanja resursa u cilju daljnjeg razvoja eko-turističkih potencijala regije.

-        Cluster za eko-društveni razvoj i inovacije Hrvatska (CEDRA HR) organizirao je u rujnu 2013. godine četverodnevnu radionicu “Socijalno/društveno poduzetništvo u funkciji lokalnog razvoja” u Centru tehničke kulture Rijeka s ciljem dobivanja uvida u posljednje trendove razvoja, društveni učinak i potencijale razvoja društvenih poduzeća u lokalnim zajednicama.

-        Udruga SMART u prosincu 2014. godine u Rijeci organizirala je radionicu ''Društveno poduzetništvo'' s ciljem predstavljanja društvenog poduzetništva kao oblika djelovanja u zajednici koje se temelji na poduzetničkim aktivnostima radi utjecanja na rješavanje ekonomskih, društvenih i ekoloških problema.

-        U lipnju 2015. godine u Dnevnom boravku Društvenog centra Rojc u Puli održana je Konferencija o društvenom poduzetništvu čiji su gosti bili društveni poduzetnici, aktivisti i uvaženi stručnjaci iz područja razvoja društvenog poduzetništva, društvenih inovacija i civilnog društva općenito, a svrha konferencije bila je stvaranje šire platforme dijaloga i suradnje u ovom području kroz otvaranje mogućnosti učenja iz dobrih primjera.

-        „Carpe Diem“ udruga za poticanje i razvoj kreativnih i socijalnih potencijala djece, mladih i odraslih organizirala je u Zadru u listopadu 2016. godine međunarodni seminar „Social Entrepreneurship - the New Age of Business“ s ciljem povećanja suradnje između partnerskih organizacija u svrhu razvoja projekata u području društvenog poduzetništva te razmjene iskustava i znanja u području društvenog poduzetništva među ukupno 27 sudionika iz Rumunjske, Turske, Poljske, Estonije, Ujedinjenog Kraljevstva, Španjolske, Makedonije, Slovenije i Hrvatske.

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, ACT Grupa Čakovec, Europska mreža društvenih poduzeća za radnu integraciju – ENSIE, British Council Hrvatska, uz podršku Europskog parlamenta, Ureda za informiranje u Republici Hrvatskoj zajednički su organizirali konferenciju “Društvena poduzeća za radnu integraciju u Europskoj uniji”. Konferencija se održala u listopadu 2016. godine u Zagrebu s ciiljem informiranja ključnih dionika o mogućnostima, važnosti i izazovima radne integracije kroz društveno poduzetničke pothvate, predstaviti iskustva i primjere dobre prakse iz nekoliko zemalja Europske unije te otvoriti dijalog o ovoj važnoj temi u kontekstu rane faze razvoja društvenog poduzetništva u Hrvatskoj i nepostojanja sustava za radnu integraciju osoba u nepovoljnom položaju.

***

Putem Upitnika o provedbi Strategije koji je Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske uputio organizacijama civilnog društva početkom 2015. godine na pitanje organiziraju li, ili su organizirali tijekom razdoblja provedbe Nacionalne strategije, javne skupove u svrhu promocije socijalno-poduzetničkih inicijativa organizacija civilnog društva odgovorilo je 120 organizacija, od čega njih 35 (29,17%) potvrdno te njih 85 (70,83%) negativno.

Za provedbu aktivnosti nisu bila potrebna dodatna financijska sredstva iz državnog proračuna.

 

 

Nagrade 1

Nagrade

>>

Natrag

comments powered by Disqus