19.1. Provedba informacijskih i edukacijskih aktivnosti usmjerenih na doprinos OCD-a razvoju socijalnog poduzetništva

04.07.2013

A- A A+
Nositelj: MRMS
Sunositelji: MSPM, UZUVRH, NZRCD, OCD
Rok provedbe: rujan 2012.; učinke pratiti kontinuirano
Pokazatelji provedbe:
  1. broj javnih događanja organiziranih na temu socijalnog poduzetništva (sajmovi, konferencije i sl.)
  2. broj medijskih izvještaja na temu socijalnog poduzetništva
  3. broj državnih i javnih službenika, stručne i akademske javnosti te privatnog profitnog sektora informiranih na temu socijalnog poduzetništva

Sažeti opis provedbe aktivnosti

14. rujna 2016. godine Ured za udruge posjetili su predstavnici Sveučilišta u Ljubljani i Savjeta mladih iz Slovenije s ciljem upoznavanja s temom društvenog poduzetništva u kontekstu provedbe Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva.

Udruga Mreža mladih Hrvatske (MMH) organizirala je ovu studijsku posjetu u okviru projekta „Youth Creates“, koji ima za cilj istražiti različite modele obrazovanja za društveno poduzetništvo.
 
Tijekom sastanka predstavljene su glavne aktivnosti i postignuća Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva 2012. - 2016. u području društvenog poduzetništva te prioriteti u narednom razdoblju Strategije 2017. - 2021. Poseban je naglasak stavljen na značajnu ulogu organizacija civilnoga društva u društveno-ekonomskom razvoju i obrazovanju za društveno poduzetništvo kroz primjere dobre prakse i iskustva u provedbi projekata. 

***

S ciljem progovaranja o problemima koji muče društvene poduzetnike u Hrvatskoj i mogućnostima koja im se nude kroz EU fondove u lipnju 2015. u kongresnom centru Forum Zagreb održana je 3. godišnja konferencija o EU fondovima koja se ovoga puta bavila temom financiranja projekata društvenog poduzetništva iz fondova EU na regionalnoj i lokalnoj razini, naziva “Društveno odgovorni uz fondove EU!”

Na konferenciji su sudjelovali društveni poduzetnici, predstavnici Udruga gradova u RH, Hrvatske zajednice županija i Udruga općina u RH, predstavnica Ministarstva rada i mirovinskog sustava i mnogi drugi.

Predstavnica Ministarstva rada i mirovinskog sustava je istaknula da sada kada je napokon gotova izrada Strategije razvoja društvenog poduzetništva u Hrvatskoj treba krenuti s dubinskom analizom zakonodavstva nakon koje idu prijedlozi zakona i izmjena postojećih, za što je potrebna pomoć ljudi s terena i ljudi s iskustvom, te donošenje dodatnih sustava olakšica za društvene poduzetnike.

Također, ovom prilikom je otkrila kako je u Ministarstvu definiran i otvoren poseban Odjel za razvoj društvenog poduzetništva gdje će se primarno raditi na tom sektoru, te kako je u planu kreiranje i promicanje posebnih oznaka kojima bi označavali proizvodi s društvenom vrijednošću.

Drugi dio konferencije fokusirao se na primjere društvenog poduzetništva iz prakse. Teo Petričević iz ACT grupe predstavio je rad svoje grupacije te koja su njihova iskustva s pripremom i provedbom projekata koji su nužni za dobro funkcioniranje društvenih poduzeća. Zgrada društvenog poduzetništva u Labinu, primjer je dobre prakse jedinica lokalne i regionalne samouprave u podupiranju rada društvenih poduzeća koju je predstavio g. Alen Halilović iz udruge Alfa Albona. Ivan Božić i Tea Vukelić predstavili su rad Socijalne Zadruge Humana Nova koja se bavi proizvodnjom recikliranog tekstila i u kojoj radi velik broj osoba s invaliditetom, što je u okvirima Međimurske županije u kojoj živi 10% osoba s invaliditetom vrlo pohvalno. U svom izlaganju osvrnuli su se i na probleme s kojima su se suretali prilikom osnivanja zadruge od administrativnih prepreka te pronalaska adekvatnog prostora koji još i danas moraju plaćati jer se radi o privatnom vlasništvu.

Zaključak konferencije je kako se situaciju u području društvenog poduzetništva kontinuirano poboljšava u Republici Hrvatskoj. Potrebno je smanjiti administrativne prepreke i birokratske procedure, potaknuti dodatna ulaganja u ljudske kapacitete te unaprijediti dijalog između svih zainteresiranih društvenih skupina, zaključili su sudionici na završnoj panel raspravi. Jedan od najčešćih problema s kojima se susreću društveni poduzetnici u Hrvatskoj je manjak suradnje s lokalnom samoupravom. No, ima i primjera gdje je lokalna zajednica učinila svoj dio posla kako bi otvorila vrata DP-u. To je primjer Grada Labina koji je staru zgradu đačkog doma u vlasništvu Istarske županije stavio u svoje vlasništvo i dao je na korištenje Udruzi za mlade Alfa Albona koja je zgradu prenamijenila u Zgradu društvenog poduzetništva s pregršt sadržaja. 

Mnoge napuštene i zapuštene nekretnine i zemljišta u vlasništvu države bi se trebale staviti u ruke jedinica lokalne samouprave kako bi se mogle koristite u razne svrhe, a jedna od tih je upravo društveno poduzetništvo, rekla je Knežević te dodala kako bi JLS trebale ući u partnerstvo s civilnim društvom u cilju bolje suradnje. 

 

 

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava je u 2013. godini dodijelilo nagrade za najbolje socijalno poduzetništvo u 2012. godini. Nagrade je uručio ministar rada i mirovinskoga sustava prof. dr. sc. Mirando Mrsić, napomenuvši kako socijalno poduzetništvo spada u inovativne pristupe rješavanju socijalnih i gospodarskih problema.

Najbolji socijalnopoduzetnički pohvat u 2012. godini osvojio je paket marketiniških i konzultantskih usluga regionalnih centara podrške Clustera za eko-društveni razvoj Hrvatska - CEDRA HR, te novčanu nagradu u iznosu od 20.000 kuna. Nagradu dodjeljuje Modra nit d.o.o., marketinška agencija u vlasništvu Udruge za kreativni razvoj Slap iz Osijeka, u sklopu vlastitog programa društvene odgovornosti.

O dobitnicima nagrada odlučivala je komisija koju čine predstavnici Foruma socijalnog poduzetništva kao neformalne mreže koja radi na stvaranju poticajnog okruženja za razvoj socijalnog poduzetništva

Dobitnici nagrada za najbolje socijalno poduzetništvo u 2012. godini:

Nagrada za socijalno poduzetništvo godine – Roditelji u akciji / Rodin let d.o.o.: Udruga Roda još od 2004. godine promiče upotrebu platnenih pelena koje su zdravije za dijete, jeftinije za roditelje i bolje za okoliš. Dvije godine kasnije Udruga kreće sa samostalnom proizvodnjom pelena kako bi ih učinila što dostupnijima roditeljima u Hrvatskoj koji njihovom upotrebom mogu uštedjeti i do pet tisuća kuna godišnje. Društveno poduzetništvo razvilo se do te mjere da je odlučeno odvojiti ga od poslovanja udruge, te je početkom ove godine pokrenuto društveno poduzeće Rodin let d.o.o.

Nagrada za socijalno-poduzetničku ideju – „Zgrada društvenog poduzetništva“ Udruge za mlade ”Alfa Albona” iz Labina koja želi zgradu bivšeg učeničkog doma RIŠ prenamijeniti u objekt u kojem bi se smjestio već postojeći Centar za inkluziju, hostel sa 60 ležaja, Info centar za mlade Istarske županije, konferencijska dvorana za održavanje seminara, predavanja, edukacija i radionica, te druge manje prostorije za ostale aktivnosti.

Višnji Grozdanić s Veleučilišta VERN uručeno je posebno priznanje jer je u protekloj godini svojim radom i djelovanjem najviše doprinijela promidžbi socijalnog poduzetništva.

Premda za 2013. i 2014. nisu dodijeljene nagrade za najboljeg društvenog poduzetnika godine, iz Ministarstva su najavili kako će se ove godine ponovno dodijeliti nagrada za najboljeg društvenog poduzetnika godine, i to i za prošlu i pretprošlu godinu kako bi se prepoznali i nagradili primjeri dobre prakse društvenog poduzetništva u Hrvatskoj.

Isto tako, najavljeno je kao se u cilju što boljeg prepoznavanja društvenih poduzetnika planira i izrada evidencije DP-a u Hrvatskoj koja će im donijeti povlastice, prava i prednost spram ostalih poduzetnika.

 

 

Izradu Strategije pokrenulo je Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava koje je prepoznalo važnost i potencijal društvenog poduzetništva u poticanju zapošljavanja, pružanju socijalnih usluga i doprinosa socio-ekonomskom razvoju Republike Hrvatske. Proces aktivnog sudjelovanja zainteresiranih dionika iz javnog sektora, civilnoga društva, poduzetništva i akademske zajednice u izradi Nacionalne strategije za razvoj socijalnog/društvenog poduzetništva u RH za razdoblje od 2013. do 2020. Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, zajedno sa Ministarstvom socijalne politike i mladih, započelo je još 2012. godine organizirajući okrugli stol na temu "Strategija za razvoj socijalnog/društvenog poduzetništva – pojmovi i definicije".

Tijekom 2014. godine provedena je javna rasprava o nacrtu Strategije na internetskim stranicama Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, a u istom razdoblju održana su javna predstavljanja nacrta Strategije razvoja društvenog poduzetništva po gradovima širom Hrvatske.

Više informacija dostupno je u izvješću o provedbi aktivnosti 17.2.

 

***

Na VERN'u je u prosincu 2013. održana konferencija pod nazivom "Društveno poduzetništvo – inovacije i razvoj" koja je okupila brojne sudionike, stručnjake u ovom području i renomirane goste iz Velike Britanije. Konferenciju su zajednički organizirali Udruga za kreativni razvoj SLAP i VERN', kao akademski partner, a cilj joj je bio potaknuti još širu diskusiju o društvenom poduzetništvu, kako bi se ukazalo na njegov potencijal i mogući doprinos u generiranju novih vrijednosti i radnih mjesta.

U okviru konferencije održani su okrugli stolovi i prezentacije na kojima su gostovali Gordana Ćorić, profesorica s VERN'a; profesor Rory Ridley-Duff s britanskog sveučilištu Sheffield Hallam i član uprave u šest socijalnih zadruga i društvenih poduzeća; Cliff Southcombe, predsjednik organizacije Social Entreprise Europe; Ranko Milić iz CEDRE Split; Zrinski Pelajić iz Illyricum savjetovanja; MiroslavVarga iz Escape Studija i mnogi drugi.

Kao završni čin konferencije, za sve su sudionike bile organizirane radionice, koje su mogli pohađati prema vlastitom izboru: radionica o Clusterima, radionica o CEDRI kao modelu podrške, radionica o internet marketingu te radionica o Fair Share Modelu.

 

***

Dvije godine za redom, 2012. i 2013., u Zagrebu su u okviru Dana udruga koje organizira Ured za udruge Vlade RH održani okrugli stolovi koji su se bavili tematikom socijalnog poduzetništva.

2012. održan je Okrugli stol „Uloga organizacija civilnog društva u razvoju socijalnog/društvenog poduzetništva u Hrvatskoj“. Uz glavne organizatore Dana udruga, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, Nacionalnu zakladu za razvoj civilnoga društva i TASCO ured u Hrvatskoj, organizacije domaćini bile su udruga Slap (Osijek) i NESsT Hrvatska (Zagreb). Cilj je okruglog stola bio je raspraviti moguće oblike podrške organizacijama civilnog društva za razvoj društvenog/socijalnog poduzetništva te potaknuti dijalog šire javnosti o poteškoćama s kojima se udruge susreću u poreznom, pravnom i računovodstvenom sustavu, na planu (ne)dostupnih financijskih instrumenata te razmotriti koja je vrsta potpore potrebna.  Više od 60 predstavnika/ca organizacija civilnoga društva (OCD), tijela državne uprave i drugih organizacija nazočilo je okruglom stolu.

 

U okviru obilježavanja Dana udruga 2013. godine, na VERN'u je održan okrugli stol na temu "Socijalno poduzetništvo i inovacije". Sudionici okruglog stola istaknuli su kako ovaj oblik poduzetništva zaslužuje više promocije u javnosti, jer ovi projekti donose višestruku dodanu vrijednost cijelom društvu.

VERN'ovi studenti s kolegija Socijalno poduzetništvo i društvene inovacije, sudionicima skupa su predstavili svoje viđenje društvenih inovacija i prijedloge razvoja socijalno-poduzetničkih inicijativa s kojima su se susretali u sklopu kolegija. Studenti su prezentirali moguće pravce razvoja inicijative Zvono, NEOS-a, Glorie Maris, udruge Kamensko i Roda, te prve hrvatske eko-turističke agencije Zlatna Greda.

U sklopu programa održana je i izložba te predstavljanje proizvoda udruge Kamensko, Humana Nova i Zvono, proizvoda Agropošte, programa udruge Gloria Maris, Socijalne zadruga NEOS, te Eko-turističke agencija Zlatna Greda. Izloženi su bili i inovativni projekti Earth Rebirth, kojeg su razvili VERN’ovi student sa svojim timom, te SmartContainer, u čijem su nastajanju sudjelovali i naši profesori i studenti.

U sklopu manifestacije Dani otvorenih vrata udruga 2016. održana je konferencija „Uloga udruga u društveno-ekonomskom rastu i demokratskom razvoju“ kojoj je jedna od tema bila Novi modeli financiranja programa i projekata organizacija civilnog društva, a ona je sudionicima predstavila iskustva u korištenju različitih modela financiranja projekata i programa organizacija civilnoga društva, pa tako i društvenog poduzetništva.

Podaci o informacijskim i edukacijskim aktivnostima Nacionalne zaklade na ovom području dostupni su u sažetom izvješću o provedbi aktivnosti 18.2.

Za provedbu aktivnosti nisu bila potrebna dodatna financijska sredstva iz državnog proračuna.

Više o provedbi aktivnosti

Dvije godine za redom, 2012. i 2013., u Zagrebu su u okviru Dana udruga koje organizira Ured za udruge Vlade RH održani okrugli stolovi koji su se bavili tematikom društvenog poduzetništva. 2012. održan je Okrugli stol „Uloga organizacija civilnog društva u razvoju socijalnog/društvenog poduzetništva u Hrvatskoj“. Uz glavne organizatore Dana udruga, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, Nacionalnu zakladu za razvoj civilnoga društva i TASCO ured u Hrvatskoj, organizacije domaćini bile su udruga Slap (Osijek) i NESsT Hrvatska (Zagreb). Cilj okruglog stola, na kojem je prisustvovalo više od 60 predstavnika/ca organizacija civilnoga društva, tijela državne uprave i drugih organizacija, bio je raspraviti moguće oblike podrške organizacijama civilnog društva za razvoj društvenog/socijalnog poduzetništva te potaknuti dijalog šire javnosti o poteškoćama s kojima se udruge susreću u poreznom, pravnom i računovodstvenom sustavu, na planu (ne)dostupnih financijskih instrumenata te razmotriti koja je vrsta potpore potrebna.

U okviru obilježavanja Dana udruga 2013. godine, na VERN-u je održan okrugli stol "Socijalno poduzetništvo i inovacije". Sudionici okruglog stola istaknuli su kako ovaj oblik poduzetništva zaslužuje više promocije u javnosti, jer ovi projekti donose višestruku dodanu vrijednost cijelom društvu. VERN-ovi studenti s kolegija Socijalno poduzetništvo i društvene inovacije, sudionicima skupa su predstavili svoje viđenje društvenih inovacija i prijedloge razvoja socijalno-poduzetničkih inicijativa s kojima su se susretali u sklopu kolegija. Studenti su prezentirali moguće pravce razvoja inicijative Zvono, NEOS-a, Glorie Maris, udruge Kamensko i Roda, te prve hrvatske eko-turističke agencije Zlatna Greda. U sklopu programa održana je i izložba te predstavljanje proizvoda udruge Kamensko, Humana Nova i Zvono, proizvoda Agropošte, programa udruge Gloria Maris, Socijalne zadruga NEOS, te Eko-turističke agencija Zlatna Greda. Izloženi su bili i inovativni projekti Earth Rebirth, kojeg su razvili VERN-ov student s timom, te SmartContainer, u čijem su nastajanju sudjelovali profesori i studenti.

Dani otvorenih vrata udruga održani 2016. godine također su uključivali temu društvenog poduzetništva i to u sklopu konferencije „Uloga udruga u društveno-ekonomskom rastu i demokratskom razvoju“ kojoj je jedna od tema bila Novi modeli financiranja programa i projekata organizacija civilnog društva čime su sudionicima predstavljena iskustva u korištenju različitih modela financiranja projekata i programa organizacija civilnoga društva, pa tako i društvenog poduzetništva.

Na VERN-u je u prosincu 2013. također održana konferencija "Društveno poduzetništvo – inovacije i razvoj" koja je okupila brojne sudionike, stručnjake u ovom području i renomirane goste iz Velike Britanije. Konferenciju su zajednički organizirali Udruga za kreativni razvoj SLAP i VERN', kao akademski partner, a cilj joj je bio potaknuti još širu diskusiju o društvenom poduzetništvu, kako bi se ukazalo na njegov potencijal i mogući doprinos u generiranju novih vrijednosti i radnih mjesta.

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava postalo je u rujnu 2015. godine članicom ESIF transnacionalne mreže iz područja socijalne ekonomije. Riječ je mreži nastaloj u organizaciji Europske komisije, namijenjenoj povezivanju i razmjeni iskustva i informacija država članica  Europske unije u području socijalne ekonomije i društvenog poduzetništva. Prvi sastanak ove transnacionalne mreže održan je u siječnju 2016. godine u Bruxellesu, u sklopu kojeg su predstavnici upravljačkih tijela 12 država članica održali prezentacije o trenutnoj situaciji u području društvenog poduzetništva i socijalne ekonomije u svojim državama dok je drugi sastanak održan u Varšavi u svibnju 2016. godine na temu primjene financijskih instrumenata u području socijalne ekonomije. U sklopu trećeg sastanka ove tematske skupine, održale su se radionice i predavanja na temu javne nabave u socijalnoj ekonomiji i koji su najučinkovitiji alati za postizanje rasta poslovanja društvenih poduzeća.

S ciljem progovaranja o problemima koji muče društvene poduzetnike u Hrvatskoj i mogućnostima koja im se nude kroz EU fondove u lipnju 2015. u kongresnom centru Forum Zagreb održana je 3. godišnja konferencija o EU fondovima koja se ovoga puta bavila temom financiranja projekata društvenog poduzetništva iz fondova EU na regionalnoj i lokalnoj razini, naziva “Društveno odgovorni uz fondove EU!” Na konferenciji su sudjelovali društveni poduzetnici, predstavnici Udruga gradova u RH, Hrvatske zajednice županija i Udruga općina u RH, predstavnica Ministarstva rada i mirovinskog sustava i mnogi drugi.

Udruga Mreža mladih Hrvatske organizirala je u rujnu 2016. godine studijsku posjetu u okviru projekta „Youth Creates“, koji je imala za cilj istražiti različite modele obrazovanja za društveno poduzetništvo. Ured za udruge Vlade RH u sklopu studijske posjete posjetili su predstavnici Sveučilišta u Ljubljani i Savjeta mladih iz Slovenije s ciljem upoznavanja s temom društvenog poduzetništva u kontekstu provedbe Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva. Tijekom sastanka predstavljene su glavne aktivnosti i postignuća Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva 2012. - 2016. u području društvenog poduzetništva te prioriteti u narednom razdoblju Strategije 2017. - 2021. a poseban naglasak je stavljen i na značajnu ulogu organizacija civilnoga društva u društveno-ekonomskom razvoju i obrazovanju za društveno poduzetništvo kroz primjere dobre prakse i iskustva u provedbi projekata.

Na svakom od navedenih događanja sudjelovali su, uz društvene poduzetnike, organizacije civilnoga društva (koje se bave radnom integracijom), i predstavnici državnih institucija, ali i ostala stručna i zainteresirana javnosti te privatni profitni sektor a događanja su ujedno bila i medijski popraćena, međutim Ured za udruge ne raspolaže konkretnim podacima o broju sudionika i medijskih izvještaja.

Podaci o informacijskim i edukacijskim aktivnostima Nacionalne zaklade na ovom području dostupni su u sažetom izvješću o provedbi aktivnosti 18.2. Osim toga, Nacionalna zaklada podržava otvorene platforme organizacija civilnoga društva koje provode aktivnosti iz područja dobre/solidarne ekonomije i društvenog poduzetništva a sve u okviru Tematskog fonda "Demokratizacija i razvoj civilnoga društva 2.0"

Za provedbu aktivnosti nisu bila potrebna dodatna financijska sredstva iz državnog proračuna.

 

 

Konferencija 3

Konferencija 2

Konferencija

>>

Natrag

comments powered by Disqus