19.2. Poticati javnu promidžbu primjera dobre prakse OCD-a koji provode socijalno-poduzetničke inicijative

04.07.2013

A- A A+
Nositelj: MRMS
Sunositelji: MSPM, UZUVRH, NZRCD, OCD
Rok provedbe: rujan 2012.; učinke pratiti kontinuirano
Pokazatelji provedbe:
 1. dodjela nagrade OCD-ima za inicijative socijalnog poduzetništva
 2. broj javnih skupova (konferencije, tribine, okrugli stolovi i sl.) kako bi se promovirale socijalno-poduzetničke inicijative OCD-a
 3. broj sudionika javnih skupova (konferencija, tribina, okruglih stolova i sl.) na temu socijalnog poduzetništva

Sažeti opis provedbe aktivnosti

Predstavnici Ministarstva rada i mirovinskoga sustava su sudjelovali na Forumu socijalnih poduzetnika koji je održan 13. studenog 2012.  u Dubrovniku.

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava je u suradnji s udrugom Slap i Forumom socijalnog poduzetništva organiziralo dodjelu nagrada za socijalno poduzetništvo u 2012. godini. Dodjela nagrada u tri kategorije (najbolje socijalno poduzetništvo, najbolja socijalno-poduzetnička ideja i najbolji promotor socijalnog poduzetništva) održana je 21. ožujka 2013.

Nagrada za socijalno poduzetništvo godine – Roditelji u akciji / Rodin let d.o.o.: Udruga Roda još od 2004. godine promiče upotrebu platnenih pelena koje su zdravije za dijete, jeftinije za roditelje i bolje za okoliš. Dvije godine kasnije Udruga kreće sa samostalnom proizvodnjom pelena kako bi ih učinila što dostupnijima roditeljima u Hrvatskoj koji njihovom upotrebom mogu uštedjeti i do pet tisuća kuna godišnje. Društveno poduzetništvo razvilo se do te mjere da je odlučeno odvojiti ga od poslovanja udruge, te je početkom ove godine pokrenuto društveno poduzeće Rodin let d.o.o.

Nagrada za socijalno-poduzetničku ideju – „Zgrada društvenog poduzetništva“ Udruge za mlade ”Alfa Albona” iz Labina koja želi zgradu bivšeg učeničkog doma RIŠ prenamijeniti u objekt u kojem bi se smjestio već postojeći Centar za inkluziju, hostel sa 60 ležaja, Info centar za mlade Istarske županije, konferencijska dvorana za održavanje seminara, predavanja, edukacija i radionica, te druge manje prostorije za ostale aktivnosti.

Višnji Grozdanić s Veleučilišta VERN uručeno je posebno priznanje jer je u protekloj godini svojim radom i djelovanjem najviše doprinijela promidžbi socijalnog poduzetništva.

 

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava u partnerstvu s OECD-om organiziralo je u razdoblju od 20.-23. listopada 2014. studijski posjet inozemnih stručnjaka (Georgius ALexopoulous iz Grčke i Giulia Galera iz Italije) u području društvenog poduzetništva. Studijski posjet je dio projekta Boosting Social Entrepreneurship and Social Enterprise Creation. Cilj projekta je pomoć Hrvatskoj u kreiranju javnih politka za društvene poduzetnike, a studijski posjet za cilj je imao izradu izvješća o trenutnom stanju i preporuka za njegovo unapređenje. Inozemni stručnjaci su se tijekom posjeta susreli s predstavnicima civilnoga društva (ACT grupa Čakovec i Rode Zagreb).

***

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva je u 2012. godini odobrila dvije nagrade za društvene inovacije koje su javno dodijeljene u veljači 2013. godine. U Muzeju "Mimara" u Zagrebu održana je svečana dodjela godišnjih nagrada za društvene inovacije. U 2013. i 2014. godini Nacionalna zaklada je također na prigodnoj svečanosti javno predstavila nagrađene za društvene inovacije.

U studenom 2013. godine Nacionalna zaklada je javno predstavila nagrađene za društvene inovacije za 2013. godinu. Nagrade su dodijeljene Udruzi za sport, ekologiju, kulturu, razvoj civilnoga društva i poduzetništva "Tvornica ideja Split"Udruzi za autizam - Zagreb,Hrvatskom savezu udruga tjelesnih invalida Zagreb i Udruzi za mlade "Alfa Albona" iz Labina.

U 2014. godini Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva nagradila je društvenu inovaciju "Rešetke nisu prepreke" udruge „Roditelji u akciji“ – RODA iz Zagreba, te projekte „Chocolateria CRIS“ Udruge invalida Križevci i "Eko-knjižnica igračaka" Ekološke udruge „Krka“ iz Knina, koje se temelje na uključivosti i solidarnosti te razvijanju modela učinkovitosti i ekonomičnosti u području društvenog razvoja odnosno društvenih djelatnosti.

***

Putem Upitnika o provedbi Strategije koji je Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske uputio organizacijama civilnog društva početkom 2015. godine na pitanje organiziraju li (ili su organizirali tijekom razdoblja provedbe Nacionalne strategije) javne skupove u svrhu promocije socijalno-poduzetničkih inicijativa organizacija civilnog društva odgovorilo je 120 organizacija, od čega njih 35 (29,17%) potvrdno te njih 85 (70,83%) negativno.

Za provedbu aktivnosti nisu bila potrebna dodatna financijska sredstva iz državnog proračuna.

 

Više o provedbi aktivnosti

Detaljne informacije o dodijeljenim nagradama i održanim javnim skupovima s ciljem promocije socijalno-poduzetničkih inicijativa OCD-a dostupne su u sažetku provedbe aktivnosti 18.2 i 19.1.

Dodajemo informacije o javnoj promidžbi primjera dobre prakse OCD-a koji provode socijalno-poduzetničke inicijative vezano za predstavnike Ministarstva rada i mirovinskoga sustava koji su u izvještajnom razdoblju:

 • održali prezentaciju na Forumu socijalnih poduzetnika koji je održanog u studenome 2012. u Dubrovniku,
 • održali studijski posjet inozemnih stručnjaka području društvenog poduzetništva kao dio projekta „Boosting Social Entrepreneurship and Social Enterprise Creation“ koji za cilj ima pomoć Hrvatskoj u kreiranju javnih politika za društvene poduzetnike, a sam studijski posjet za cilj je imao izradu izvješća o trenutnom stanju i preporuka za njegovo unapređenje; posjet se održao u listopadu 2014. godine a inozemni stručnjaci su se tijekom posjeta susreli s predstavnicima civilnoga društva iz ACT grupe iz Čakovca i Roda iz Zagreba,
 • suorganizirali konferenciju ‘’Društvena poduzeća za radnu integraciju u EU’’, koja je održana u listopadu 2016. godine s ciljem informiranja ključnih dionika o mogućnostima, važnosti i izazovima radne integracije kroz društveno-poduzetničke pothvate, predstavljanja iskustva i primjera dobre prakse iz nekoliko zemalja Europske unije te otvaranja dijaloga o ovoj temi u kontekstu rane faze razvoja društvenog poduzetništva u Hrvatskoj,
 • održali prezentaciju na temu natječaja u najavi iz područja društvenom poduzetništvu u prosincu 2015. godine na Šalter konferenciji koja je održana u Osijeku,
 • održali izlaganje na Regionalnoj konferenciji o socijalnoj ekonomiji koja je održana u Beogradu u prosincu 2015. godine,
 • održali prezentaciju na temu natječaja u najavi iz područja društvenog poduzetništva u sklopu 3. Konferencije o dobroj ekonomiji koja je održana u Zagrebu u ožujku 2016. godine,
 • održali prezentaciju na temu natječaja u najavi iz područja društvenog poduzetništva u sklopu završne konferencije SLOHRA-SOCIONET u Rijeci u ožujku 2016. godine.
 • održali predavanje u sklopu Okruglog stola Udruge O.A.Z.A koji je organiziran u Zagrebu u ožujku 2016. godine,
 • održali prezentacije na temu objavljenih i planiranih Poziva na dostavu projektnih prijedloga u sklopu Sajam društvenog poduzetništva u Čakovcu u listopadu 2016. godine.

***

Putem Upitnika o provedbi Strategije koji je Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske uputio organizacijama civilnog društva početkom 2015. godine na pitanje organiziraju li (ili su organizirali tijekom razdoblja provedbe Nacionalne strategije) javne skupove u svrhu promocije socijalno-poduzetničkih inicijativa organizacija civilnog društva odgovorilo je 120 organizacija, od čega njih 35 (29,17%) potvrdno te njih 85 (70,83%) negativno.

***

Unatoč velikom broju javnih skupova koji su u izvještajnom razdoblju održani s ciljem promocije socijalno-poduzetničkih inicijativa OCD-a, ilustracije radi naveli smo samo neke od njih, međutim Ured za udruge nije u mogućnosti konkretnije izvijestiti o broju sudionika tih javnih skupova budući da ne raspolaže podacima o broju sudionika za svaki od održanih skupova.

Za provedbu aktivnosti nisu bila potrebna dodatna financijska sredstva iz državnog proračuna.

Poduzetništvo

>>

Natrag

comments powered by Disqus