2.1. Uspostava infrastrukture podrške razvoju civilnoga društva na regionalnoj i županijskoj razini kroz cjelovit program izjednačavanja razvojnih mogućnosti

26.04.2013

A- A A+
Nositelj: NZRCD
Sunositelji: UZUVRH, JLPS, regionalni i županijski centri podrške
Rok provedbe: studeni 2012.; učinke pratiti kontinuirano
Pokazatelji provedbe:
  1.  provedena evaluacija rada pet regionalnih mreža u sklopu Programa regionalnog razvoja Nacionalne zaklade
  2. broj uspostavljenih regionalnih i županijskih centara podrške za razvoj civilnog društva
  3. broj organizacija civilnog društva i javnih ustanova koje koriste usluge regionalnih mreža podrške razvoju civilnog društva

Sažeti opis provedbe aktivnosti

U provedbenom razdoblju uspostavljena je infrastruktura podrške razvoju civilnoga društva na regionalnoj razini kroz cjelovit program izjednačavanja razvojnih mogućnosti. Tome je prethodila analiza rada pet regionalnih mreža koje su do 2012. provodile Program regionalnog razvoja i jačanja sposobnosti organizacija civilnoga društva na lokalnoj i regionalnoj razini, na temelju čega je je uspostavljen novi model kapilarne podrške koji se sastoji od 5 regionalnih centara podrške i s njima povezanih 15 županijskih suradničkih organizacija koje su od 2013. provodile unaprijeđeni Program regionalnog razvoja civilnoga društva i lokalnih zajednica u Republici Hrvatskoj:

  • program „Emisija“ (za županije: Zagrebačka i Grad Zagreb, Sisačko-moslavačka, Bjelovarsko-bilogorska, Virovitičko-podravska);
  • program „JAKO“ (za županije: Međimurska, Krapinsko-zagorska, Koprivničko-križevačka, Varaždinska);
  • program „Mrrak“ (za županije: Primorsko-goranska, Istarska, Ličko-senjska, Karlovačka);
  • program „Step“ (za županije: Splitsko-dalmatinska, Šibensko-kninska, Zadarska, Dubrovačko-neretvanska) i
  • program „Šalter“ (za županije: Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska, Požeško-slavonska, Brodsko-posavska).

Regionalni centri podrške u suradnji sa županijskim suradnim organizacijama u izvještajnom razdoblju pružali su podršku organizacijama civilnoga društva, građanskim inicijativama i lokalnim zajednicama.

Regionalna pokrivenost

 

Više o provedbi aktivnosti

Provedena je analiza rada pet regionalnih mreža koje su do 2012. provodile Program regionalnog razvoja i jačanja sposobnosti organizacija civilnoga društva na lokalnoj i regionalnoj razini, te je raspisan pozivni natječaj temeljem kojeg je uspostavljen novi model kapilarne podrške koji se sastoji od 5 regionalnih centara podrške i s njima povezanih 15 županijskih suradničkih organizacijakoje od 2013. provode unaprijeđeni Program regionalnog razvoja civilnoga društva i lokalnih zajednica u Republici Hrvatskoj započela je u siječnju 2013. godine Program regionalnog razvoja civilnoga društva i lokalnih zajednica u Republici Hrvatskoj od 2013. do 2016. godine. Pet regionalnih centara podrške čine: program „Emisija“ (za županije: Zagrebačka i Grad Zagreb, Sisačko-moslavačka, Bjelovarsko-bilogorska, Virovitičko-podravska), program „JAKO“ (za županije: Međimurska, Krapinsko-zagorska, Koprivničko-križevačka, Varaždinska), program „Mrrak“ (za županije: Primorsko-goranska, Istarska, Ličko-senjska, Karlovačka), program „Step“ (za županije: Splitsko-dalmatinska, Šibensko-kninska, Zadarska, Dubrovačko-neretvanska) i program „Šalter“ (za županije: Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska, Požeško-slavonska, Brodsko-posavska).

Regionalni centri podrške u suradnji sa županijskim suradnim organizacijama pružali su podršku organizacijama civilnoga društva, građanskim inicijativama i lokalnim zajednicama. Uz to, Regionalni centri podrške bili su uključeni u pružanje podrške gradovima koji su iskazali interes u okviru poziva za iskaz interesa Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva „Prostori (su)djelovanja“ i to kroz usluge u organiziranju javnog savjetovanja s građanima te u pružanje podrške prijaviteljima na natječaje iz fondova EU koji su raspisani u 2014. godini.

Program Šalter na godišnjoj razini ima oko 800 korisnika. U razdoblju od 2012. do 2016. ostvareno sljedeće: 4.370 informiranja za 917 organizacija; 1.715 savjetovanja za 521 organizaciju; 126 dana edukacija za 1.679 pojedinaca aktivnih u udrugama, zakladama, javnim ustanovama, lokalnoj samoupravi; 239 organizacija koristilo je opremu i prostor u trajanju od 5.052 sata.

U razdoblju od 2012. do 2016. usluge Programa JAKO koristilo je više od 1400 različitih organizacija/pojedinaca (OCD-i, JLRS-i, obrazovne ustanove i druge javne ustanove, razvojne agencije, građani pojedinci...),  tj. ukupno više od 5300 ponavljajućih korisnika. U navedenom razdoblju održano je više od 230 javnih događanja (radionice, tribine, info dani, okrugli stolovi). Usluge izobrazbe je godišnje u prosjeku koristilo više od 400 korisnika. Godišnje je u prosjeku pruženo više od 200 sati savjetovanja. U sklopu usluge informiranja objavljeno je više od 230 brojeva e-biltena koji se distribuira na više od 1900 e-mail adresa korisnika. Na internetskim stranicama Programa JAKO (www.programjako.info) i putem društvenih mreža objavljeno je više od 3500 vijesti i 350 natječaja.

Broj organizacija civilnoga društva i javnih ustanova koje koriste usluge (informiranje, savjetovanje, izobrazba) Programa STEP je 600 na godišnjoj razini. Program STEP na godišnjoj razini  u prosjeku: šalje 13 newslettera na  817 adresa, održava mailing listu organizacija civilnoga društva s 200 cirkularnih poruka, objavljuje 100 informacija o različitim natječajima i bitnim informacijama za OCD-e, pruža 330 sati savjetovanja (osobni kontakt/telefon) i 138 sati izobrazbe (putem radionica). Program STEP održava internetski Forum organizacija civilnoga društva kroz web platformu programa STEP koji broji 109 aktiviranih članova i trenutno ima 1400 postova.

U okviru Programa E-misija u području izobrazbe od 2013. do 2016. godine održano je 225 radionica za 3.051 sudionika. Provedeno je 2.636 sati savjetovanja za organizacije civilnoga društva kroz direktne upite na mail, telefon ili osobno. Prosječno godišnje na radionice se odazove 610 sudionika. Uslugu informiranja program je pružio tijekom 3.810 sati kroz direktne odgovore na upite upućene mailom, telefonom ili osobno te objavljenih 60 mjesečnih biltena. Usluge programa koristi 3.266 organizacija civilnoga društva, a poslano je prosječno godišnje 354 različitih obavijesti na maling liste.

U okviru Programa MRRAK u području izobrazbe od 2013. do 2016. godine održano je 100 radionica za 1.326 sudionika. 598 organizacija koristilo je uslugu savjetovanja kroz direktne upite na mail, telefon ili osobno. Uslugu informiranja kroz direktne upite na mail, telefon ili osobno koristilo je 824 organizacija, a poslano je i 413 različitih obavijest na maling liste (2013.: 924 korisnika,  2014: 1.036 korisnika, 2015.: 965 korisnika, 2016.: 997 korisnika). Uz pružanje gore navedenih standardnih usluga, u okviru Programa MRRAK razvijen je nov sustav upravljanja kvalitetom za organizacije civilnoga društva (OK 2015) te je izrađen sveobuhvatan vodič za osnivanje udruga i izradu odnosno izmjene i dopune statuta udruga.

Za provedbu ove aktivnosti u izvještajnom razdoblju 2012.-2014. ukupno je utrošeno 5.083.262,42 kune iz sredstava Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva namijenjenih ulaganju u kontinuitet partnerstva u provođenju Programa regionalnog razvoja civilnoga društva i lokalnih zajednica u RH.

Regionalni centri

 

Šalter

Mrrak

Emisija

Jako

step

Natrag

comments powered by Disqus