2.2. Uspostaviti mehanizme koordinacije među strukturama potpore ujednačenom regionalnom razvoju civilnoga društva

03.07.2013

A- A A+
Nositelj: UZUVRH
Sunositelji: NZRCD, JLPS
Rok provedbe: prosinac 2012.; učinke pratiti kontinuirano
Pokazatelji provedbe:
  1.  broj održanih koordinacijskih sastanaka postojećih struktura (regionalne mreže podrške, regionalne razvojne agencije, LAG-ovi itd.)
  2. broj tijela, institucija i struktura uključenih u koordinacijske aktivnosti

Sažeti opis provedbe aktivnosti

Ured za udruge je, smatrajući da se problem neravnomjerne teritorijalne rasprostranjenosti provedbe financiranja projekata i programa može riješiti strateškim planiranjem natječaja, ali i potaknut podacima iz Izvješća o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva za 2013. godinu koji su pokazali da se 60% sredstava izdvojenih iz državnog proračuna odnosi na projekte i programe organizacija civilnoga društva registriranih u Gradu Zagrebu, putem dopisa tijelima državne uprave predložio mogućnosti u vezi s kvalitetnijom teritorijalnom raspodjelom javnih sredstava namijenjenih financiranju projekata i programa udruga. Predloženo je da prilikom planiranja natječaja, osobito onih koji se odnose na pružanje određenih vrsta socijalnih usluga te natječaja koji se odnose na rad s osjetljivim društvenim skupinama, davatelji financijskih sredstava trebaju voditi računa da se financirani projekti provode u što je moguće većem broju županija, te da su u provedbu takvih projekata – kao prijavitelji ili partneri – uključene i organizacije iz županija u kojima se projekti provode kako bi se potaknula ravnomjerna izgradnja kapaciteta organizacija civilnoga društva u Republici Hrvatskoj. Iz tog razloga prilikom kreiranja natječajne dokumentacije, u svim natječajima u kojima je to tehnički bilo provedivo, tražilo se obvezno partnerstvo udruga iz županija na čijem će se području provoditi aktivnosti, i/ili da seprilikom procjene pristiglih prijava, prema unaprijed predviđenim kriterijima za procjenjivanje, primjeni i načelo uravnotežene regionalne zastupljenosti, u svrhu provedbe projekata u što većem broju županija i ravnomjernog regionalnog razvoja. Time je je napravljen jedan od koraka potreban za uspostavljanje mehanizma koordinacije među strukturama potpore ujednačenom regionalnom razvoju civilnoga društva.

Više o provedbi aktivnosti

Ured za udruge u travnju 2013. uputio je dopis tijelima državne uprave kako bi odgovorio na upite o načinu na koji se problem neravnomjerne teritorijalne rasprostranjenosti provedbe financiranih projekata i programa može riješiti strateškim planiranjem natječaja, ali i potaknut podacima iz izvješća o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva koji pokazuju da se 60% sredstava izdvojenih iz državnog proračuna odnosi na projekte i programe organizacija civilnoga društva registriranih u Gradu Zagrebu. Stoga je Ured putem dopisa predložio mogućnosti u vezi s kvalitetnijom teritorijalnom raspodjelom javnih sredstava namijenjenih financiranju projekata i programa udruga.

Predloženo je da prilikom planiranja natječaja, osobito onih koji se odnose na pružanje određenih vrsta socijalnih usluga te natječaja koji se odnose na rad s osjetljivim društvenim skupinama, davatelji financijskih sredstava trebaju voditi računa da se financirani projekti provode u što je moguće većem broju županija, te da su u provedbu takvih projekata – kao prijavitelji ili partneri – uključene i organizacije iz županija u kojima se projekti provode kako bi se potaknula ravnomjerna izgradnja kapaciteta organizacija civilnoga društva u Republici Hrvatskoj. Iz tog razloga predloženo je da se prilikom kreiranja natječajne dokumentacije, u svim natječajima u kojima je to tehnički provedivo, u Upute za prijavitelje stavi jedan od sljedećih uvjeta:

  • obvezno partnerstvo udruga iz  županija na čijem će se području provoditi aktivnosti, i/ili da se
  • prilikom procjene pristiglih prijava, prema unaprijed predviđenim kriterijima za procjenjivanje, primjeni i načelo uravnotežene regionalne zastupljenosti, u svrhu provedbe projekata u što većem broju županija i ravnomjernog regionalnog razvoja.

***

Ured za udruge u veljači 2014. organizirao je u Zagrebu skup „Podrška regionalnom razvoju civilnog društva u Republici Hrvatskoj“. Teme su obuhvaćale predstavljanje Godišnjeg plana natječaja za financiranje projekata i programa organizacija civilnoga društva iz državnog proračuna RH i fondova EU u 2014. godini (uvid u institucije odgovorne za provedbu, nazive natječaja, njihovu vrijednost, broj planiranih ugovora za svaki natječaj, te rokove provedbe pojedinih natječaja), te upoznavanje s modelima osiguranja ravnomjernije zastupljenosti svih županija u financiranim programima i projektima radi boljeg uvažavanja regionalnih i lokalnih potreba. Predstavljena je uloga pet regionalnih mreža koje provode Program regionalnog razvoja civilnoga društva i lokalnih zajednica u Republici Hrvatskoj u pružanju sustavne i besplatne podrške u području informiranja, savjetovanja i izobrazbe na lokalnim i regionalnim razinama i time doprinose ujednačavanju regionalnog razvoja i jačanju sposobnosti organizacija civilnoga društva, građanskih inicijativa i lokalnih zajednica (više o tome u aktivnosti 2.1.). Predstavljena je i nova, proširena uloga regionalnih zaklada, kao i mogućnosti koje pružaju organizacije civilnoga društva koje je Nacionalna zaklada prepoznala kao centre znanja za društveni razvoj. Na skupu je sudjelovalo preko 70 predstavnika organizacija civilnoga društva, razvojnih agencija, zaklada za razvoj lokalne zajednice te županija i gradova, koji su izrazili podršku povezivanju postojećih resursa radi učinkovitijeg djelovanja svih aktera na lokalnoj i regionalnoj razini radi boljeg prepoznavanja potreba građana i građanki i djelovanja za  dobrobit lokalnih zajednica.

Za potrebe provedbe ove aktivnosti utrošeno je 17.637,50 kn iz proračuna Ureda za udruge Vlade RH.

 

 
 
 
 

Natrag

comments powered by Disqus