2.3. Utvrditi modele samoodrživosti regionalnih/lokalnih zaklada u provedbi aktivnosti usmjerenih razvoju lokalne zajednice i filantropije, odnosno kulture davanja u općekorisne svrhe

03.07.2013

A- A A+
Nositelji: NZRCD, JLPS
Sunositelj: UZUVRH
Rok provedbe: prosinac 2013.; učinke pratiti kontinuirano
Pokazatelji provedbe:
 1. provedena analiza kapaciteta i sposobnosti te vrednovanje dosadašnjeg rada postojećih regionalnih/lokalnih zaklada kao osnova za utvrđivanje programa samoodrživosti
 2. povećan broj izvora financiranja regionalnih/lokalnih zaklada
 3. povećan broj izvora financiranja lokalnih OCD-a kroz regionalne/lokalne zaklade

Sažeti opis provedbe aktivnosti

Decentralizirani model financiranja razvoja civilnoga društva odnosno građanskog aktivizma na lokalnoj razini koji je 2007. godine pokrenula Nacionalna zaklada uspostavom partnerstva sa 4 regionalne zaklade (u Splitu, Zagrebu, Osijeku i Puli) omogućio je lokalnim udrugama i drugim neprofitnim organizacijama financiranje njihovih građanskih akcija na njima najbližoj regionalnoj razini. U izvještajnom razdoblju, modeli samoodrživosti regionalnih/lokalnih zaklada u provedbi aktivnosti usmjerenih razvoju lokalne zajednice i filantropije, odnosno kulture davanja u općekorisne svrhe utvrđeni su provedbom novog Sporazuma o partnerstvu u provedbi Decentraliziranog modela financiranja razvoja civilnoga društva u RH za razdoblje od 2013. do 2016. godine koji je započeo u 2013. godini. Nacionalna zaklada objavila je Poziv za uspostavu partnerstva u provođenju proširenog Decentraliziranog modela financiranja razvoja civilnoga društva u Republici Hrvatskoj s ciljem unapređenja i proširenja djelokruga aktivnosti i poslova u tom programu, a kako bi se omogućilo pokretanje novog modela provedbe natječaja za financiranje programa i projekata udruga od 2014. godine. U koordinaciji s Nacionalnom zakladom i Uredom za udruge, u decentralizirani model financiranja razvoja civilnoga društva uključila su se pojedina tijela državne uprave te temeljem potpisanog Sporazuma o suradnji na regionalne zaklade prenijele dio poslova koji se odnosi na provedbu dijela njihovih natječaja. Sukladno uspostavljenom partnerstvu, četiri regionalne zaklade sudjelovale su u izradi natječajne dokumentacije, promoviranju natječaja u zajednici te provodile postupak komisijske provjere propisanih uvjeta natječaja i terensko praćenje odobrenih projekata:

 • Regionalna zaklada za lokalni razvoj „ZAMAH“, za županije: Bjelovarsko-bilogorsku, Koprivničko-križevačku, Međimursku, Varaždinsku, Zagrebačku i Grad Zagreb (do 2014. godine i za Karlovačku, Krapinsko-zagorsku i Sisačko-moslavačku);
 • Zaklada „Kajo Dadić“, za županije: Dubrovačko-neretvansku, Splitsko-dalmatinsku, Šibensko-kninsku i Zadarsku, te od 2014. godine s početkom implementacije proširenog Decentraliziranog modela za Ličko-senjsku županiju;
 • Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva, za županije: Istarsku, Ličko-senjsku i Primorsko-goransku do kraja 2013. godine, a od 2014. godine, s početkom implementacije proširenog Decentraliziranog modela i za Istarsku, Primorsko-goransku, Karlovačku, Krapinsko-zagorsku i Sisačko-moslavačku županiju;
 • Zaklada Slagalica, za županije: Brodsko-posavsku, Osječko-baranjsku, Požeško-slavonsku, Virovitičko-podravsku i Vukovarsko-srijemsku.

Više o provedbi aktivnosti

Provedba novog Sporazuma o partnerstvu u provedbi Decentraliziranog modela financiranja razvoja civilnoga društva u RH za razdoblje od 2013. do 2016. godine započela je u siječnju 2013. godine. U listopadu 2013. godine, Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva objavila je Pozivni natječaj za uspostavu partnerstva u provođenju proširenog Decentraliziranog modela financiranja razvoja civilnoga društva u Republici Hrvatskoj s ciljem unaprjeđenja i proširenja djelokruga aktivnosti i poslova u tom programu, a kako bi se omogućilo pokretanje novog modela provedbe natječaja za financiranje programa i projekata udruga od 2014. godine, sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske od 1. kolovoza 2013. godine i Odluci Upravnog odbora Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva od 20. rujna 2013. godine.

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva u suradnji s četiri regionalne zaklade uključene u partnerski program Decentraliziranog modela financiranja razvoja civilnoga društva u Republici Hrvatskoj ulaže u razvoj lokalne zajednice provedbom dva natječaja: „Naš doprinos zajednici“ koji se u kontinuitetu provodi od 2007. godine i „Društveni kapital zajednice“ koji se provodio u periodu od 2012. do 2013. godine.

Od siječnja 2014. u koordinaciji s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva i Uredom za udruge RH, u decentralizirani model financiranja razvoja civilnoga društva uključila su se pojedina tijela državne uprave te temeljem potpisanog Sporazuma o suradnji na regionalne zaklade prenijele dio poslova koji se odnosi na provedbu dijela njihovih natječaja. Sukladno uspostavljenom partnerstvu, regionalne zaklade sudjeluju u izradi natječajne dokumentacije, promoviraju natječaje u zajednici te provode postupak komisijske provjere propisanih uvjeta natječaja i terensko praćenje odobrenih projekata.

Četiri zaklade partneri Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva su:

 • Regionalna zaklada za lokalni razvoj „ZAMAH“, za županije: Bjelovarsko-bilogorsku, Koprivničko-križevačku, , Međimursku, Varaždinsku, Zagrebačku i Grad Zagreb (do 2014. godine i za Karlovačku, Krapinsko-zagorsku i Sisačko-moslavačku)
 • Zaklada „Kajo Dadić“, za županije: Dubrovačko-neretvansku, Splitsko-dalmatinsku, Šibensko-kninsku i Zadarsku te od 2014. godine s početkom implementacije proširenog Decentraliziranog modela za Ličko-senjsku županiju
 • Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva, za županije: Istarsku, Ličko-senjsku i Primorsko-goransku do kraja 2013. godine, a od 2014. godine, s početkom implementacije proširenog Decentraliziranog modela i za Istarsku, Primorsko-goransku, Karlovačku, Krapinsko-zagorsku i Sisačko-moslavačku županiju.
 • Zaklada Slagalica, za županije: Brodsko-posavsku, Osječko-baranjsku, Požeško-slavonsku, Virovitičko-podravsku i Vukovarsko-srijemsku.

U 2012. godini regionalne zaklade objavile su po 2 natječaja za prijavu građanskih inicijativa „Naš doprinos zajednici” te je odobrena je financijska podrška za 129 inicijativa u 20 županija. Također su, po prvi puta, regionalne zaklade u okviru Decentraliziranog modela financiranja objavile natječaj u programskom području “Društveni kapital zajednice” s ciljem podrške razvoju udruga koje djeluju na lokalnoj odnosno županijskoj razini kroz osmišljene volonterske programe za razvoj zajednice, povećanje razine društvenog kapitala u lokalnoj zajednici, razvoj aktivnog građanstva i zauzetosti građana za rješavanje problema u lokalnoj zajednici te osnaživanje lokalnih potencijala i međusektorske suradnje za smanjenje društvene isključenosti i siromaštva te održivi razvoj lokalne zajednice. Po  natječaju za financiranje projekata za razvoj društvenog kapitala zajednice objavljenom u kolovozu 2012. godine, na području djelovanja sve četiri regionalne zaklade, odobrena je financijska podrška za 15 projekta udruga.

U 2013. godini regionalne zaklade objavile su natječaj za prijavu građanskih inicijativa „Naš doprinos zajednici” po novom modelu: na natječaj objavljen u ožujku organizacije su se mogle kontinuirano prijavljivati do kraja listopada, a osim toga, da bi ostvarili financijsku podršku u iznosu od 15.000,00 kuna što iznosi do 75% vrijednosti građanske inicijative, prijavitelji su trebali prikupiti 25% početnih sredstava u lokalnoj zajednici. Prijavitelji su imali mogućnost prikupljanja početnih sredstava putem internetske platforme ZaDobroBIT, koja osim omogućavanja ulaska u svijet globalnog doniranja, doprinosi razvoju aktivnog građanstva. Po tom natječaju odobrena je financijska podrška za 60 građanskih inicijativa u 18 županija. Uz to, regionalne su zaklade u okviru Decentraliziranog modela financiranja raspisale natječaj u programskom području „Društveni kapital zajednice” te je odobrena financijska podrška za 30 projekata udruga s područja 18 županija koji su se provodili u 2014. godini.

U 2014. godini regionalne zaklade objavile su 2 natječaja za prijavu građanskih akcija „Naš doprinos zajednici” temeljem kojih su odobrene financijske podrške za 80 građanskih akcija u 20 županija. U proširenom Decentraliziranom modelu 4 regionalne zaklade bile su uključene i u provedbu natječajnih postupaka pojedinih tijela državne uprave (ukupno za 5 natječaja): Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstva socijalne politike i mladih, Ministarstva zdravlja i Ureda za suzbijanje zlouporabe droga. Također, zaklade su za projekte za koje je odobreno financiranje po tim natječajima provele i terensko praćenje tijekom 2014. i 2015. godine. 

U 2015. godini regionalne zaklade objavile su 2 natječaja za prijavu građanskih akcija „Naš doprinos zajednici“ te su odobrile financijske podrške za 120 građanskih akcija u 21 županiji. U proširenom Decentraliziranom modelu 4 regionalne zaklade bile su uključene i u provedbu natječajnih postupaka za 7 natječaja Ministarstva socijalne politike i mladih te 3 natječaja Ministarstva zdravlja. Također, zaklade su za te projekte provele i terensko praćenje provedbe. 

U 2016. godini regionalne Zaklade su provele jedan natječaj za građanske akcije putem kog je odobreno ukupno 784.240,60 kuna (iznos preuzet iz izvještaja Nacionalne zaklade za 2016. godinu) za provedbu 60 akcija. Osim toga, regionalne zaklade su provele natječajne procedure za 10 natječaja Ministarstava i državnih tijela. 

***

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva u 2015. godini raspisala je Poziv za uspostavu Razvojne suradnje  u području filantropije i zakladništva kroz Tematski fond "Demokratizacija i razvoj civilnoga društva 2.0" putem kojeg su podržani inovativno modeli razvoja kulture davanja u opće korisne svrhe.

Za provedbu ove aktivnosti nije bilo potrebno osigurati dodatna sredstva u državnom proračunu. Detaljniji iznosi utrošenih sredstava za provedbu decentraliziranog modela prikazana su u sklopu izvješća o provedbi aktivnosti 4.2.

 

   

 

Natrag

comments powered by Disqus