26.3. Utvrditi kriterije i provesti odabir predstavnika OCD-a u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru (EGSO)

08.07.2013

A- A A+
Nositelj: UZUVRH
Sunositelj: Savjet za razvoj civilnoga društva
Rok provedbe: rujan 2012.
Pokazatelji provedbe:
  1. utvrđeni kriteriji za odabir predstavnika OCD-a u EGSO-u
  2. utvrđene obveze izvještavanja i modela redovite komunikacije članova EGSO-a i OCD-a

Sažeti opis provedbe aktivnosti

Temeljem Javnog poziva objavljenog na mrežnim stranicama Ureda za udruge, proveden je postupak za odabir članova Europskog gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO), kao savjetodavnog tijela Europske unije, iz reda udruga iz Republike Hrvatske. Na osnovu uvida u sadržaj pristiglih kandidatura te razgovora koje je s kandidatima provelo Povjerenstvo sačinjeno od predstavnika Savjeta za razvoj civilnoga društva, Ureda za udruge i Ministarstva vanjskih i europskih poslova za članove EGSO-a iz reda udruga odabrano je troje kandidata. Ured za udruge ujedno u suradnji s predstavnicima EGSO-a iz reda civilnoga društva organizirao redovite tematske sastanke predstavnika EGSO-a i organizacija civilnoga društva u prostorijama Ureda za udruge s ciljem poticanja rasprave i povećanja razine informiranosti te aktivnijeg uključivanja OCD-a u procese izrade dokumenata te kreiranja europskih politika. Izrađena je i informativna internetska podstranica u sklopu stranice Ureda za udruge, aktivnosti EGSO-a promovirane su u sklopu službenog biltena Ureda za udruge, te je EGSO redovito predstavljen na sjednicama Savjeta za razvoj civilnoga društva. Ujedno su se organizirale i nacionalne rasprave s civilnim društvom posebno kada je EGSO pripremao mišljenje o nekoj EU inicijativi. Prvi od sastanka, odnosno nacionalnih rasprava održao se u 2016. godini s ciljem informiranja o Globalnim ciljevima održivog razvoja, a uslijedili su sastanci o energetskom zadrugarstvu i komunalnoj energetici, te o lokalnom razvoju pod vodstvom zajednice.

Više o provedbi aktivnosti

Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) je savjetodavno tijelo Europske unije, osnovano Rimskim ugovorom kojim je 1958. uspostavljena Europska ekonomska zajednica (EEZ). EGSO na europskoj razini zastupa interese različitih gospodarskih i socijalnih interesnih skupina i smatra se mostom između institucija EU-a i civilnog društva. Sastoji se od tri grupe: udruge poslodavaca, sindikata te ostalih organizacija civilnoga društva koje predstavljaju različite interese. Nakon pristupanja Europskoj uniji, Hrvatska ima devet članova u EGSO-u, po tri iz svake grupe (poslodavci, sindikati i ostale organizacije civilnoga društva). EGSO redovito održava tematske savjetodavne sastanke s organizacijama civilnoga društva s ciljem poticanja rasprave i razine informiranosti o važnim društvenim temama te aktivnijeg uključivanja organizacija civilnoga društva u procese izrade dokumenata i mišljenja te kreiranja europskih politika u okviru rada EGSO-a. Ujedno se pokreću i organiziraju nacionalne rasprave s organiziranim civilnim društvom posebno kada EGSO priprema mišljenje o nekoj EU inicijativi.

Temeljem Javnog poziva objavljenog na mrežnim stranicama Ureda za udruge, proveden je postupak za odabir članova Europskog gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO) iz reda udruga iz Republike Hrvatske. Na osnovu uvida u sadržaj pristiglih kandidatura te razgovora koje je s kandidatima provelo Povjerenstvo sačinjeno od predstavnika Savjeta za razvoj civilnog društva, Ureda za udruge i Ministarstva vanjskih i europskih poslova za članove EGSO-a iz reda udruga odabrano je troje kandidata: Lidija Pavić-Rogošić, Marina Škrabalo i Toni Vidan.

Ukupna ocjena svih kandidata te konačna odluka Povjerenstva temeljila se na uvjetima i kriterijima koji su bili istaknuti u Javnom pozivu, a ticali su se dosadašnjeg iskustva suradnje s europskim mrežama udruga, poznavanju tematike europskih integracija, jezične kompetencije i prezentacijske vještine na engleskom jeziku, mogućnost pokrivanja šireg spektra područja i tema od interesa za civilno društvo kroz djelovanje u EGSO-u, kao i kvaliteta, inovativnost i sveobuhvatnost komunikacijskog plana za savjetovanje i izvještavanje s predstavnicima udruga u RH o radu EGSO-a.

Ured za udruge Vlade RH ujedno u suradnji s predstavnicima EGSO-a iz reda civilnoga društva organizira tematske sastanke s ciljem poticanja rasprave i razine informiranosti te aktivnijeg uključivanja OCD-a u procese izrade dokumenata te kreiranja europskih politika. Naime, EGSO je savjetodavno tijelo Europske unije i poveznica između institucija Europske unije i civilnoga društva osigurava institucionalni forum organiziranog civilnoga društva za zastupanje, informiranje, izražavanje i dijalog, a sve ove funkcije unaprijeđene su Prijedlogom suradnje između Ureda za udruge i članova EGSO-a u 2016. godini te detaljnim planom komunikacijskih aktivnosti koji uključuje informativnu internetsku stranicu u sklopu stranice Ureda za udruge, promoviranje aktivnosti u sklopu službenog Biltena Ureda za udruge, redovite komunikacija predstavnika EGSO-a i Ureda za udruge s mjesečnim tematskim sastancima predstavnika EGSO-a i organizacija civilnoga društva u prostorijama Ureda za udruge te redovito predstavljanje EGSO-a na sjednicama Savjeta za razvoj civilnoga društva.

Redoviti tematski savjetodavni sastanci održavaju se s organizacijama civilnoga društva s ciljem poticanja rasprave i razine informiranosti o važnim društvenim temama te aktivnijeg uključivanja organizacija civilnoga društva u procese izrade dokumenata i mišljenja te kreiranja europskih politika u okviru rada EGSO-a. Ujedno se pokreću i organiziraju nacionalne rasprave s organiziranim civilnim društvom posebno kada EGSO priprema mišljenje o nekoj EU inicijativi. Prvi od sastanka, odnosno nacionalnih rasprava održao se u travnju 2016. a organizirao ga je Ured za udruge u suradnji s predstavnicima EGSO-a iz reda civilnoga društva s ciljem informiranja o "Globalnim ciljevima održivog razvoja" te kako bi dobili povratne informacije koje mogu biti korisne članovima radne grupe EGSO-a pri izradi mišljenja. Uslijedili su sastanci o energetskom zadrugarstvu i komunalnoj energetici (svibanj 2016.), te o lokalnom razvoju pod vodstvom zajednice (srpanj 2016.).

Vijesti, izvještaji s plenarnih sjednica, najave događanje redovito se objavljuju se na internetskim stranicama Ureda za udruge Vlade RH u kategoriji „Istaknute teme“, podkategorija „Europski gospodarski i socijalni odbor.

Za provedbu aktivnosti nisu bila potrebna dodatna financijska sredstva iz državnog proračuna.

 

>>

Natrag

comments powered by Disqus