8.1. Izmijeniti i dopuniti Zakon o pravu na pristup informacijama

04.07.2013

A- A A+
Nositelj: MU
Sunositelji: AZOP, UNVS, UZUVRH, HIDRA
Rok provedbe: rujan 2012.
Pokazatelji provedbe:
  1. predstavnici OCD-a koje se bave problematikom prava na pristup informacijama uključeni u ukupni proces izrade izmjena i dopuna Zakona
  2. usvojene izmjene i dopune Zakona o pravu na pristup informacijama, pogotovo u dijelovima koji propisuju potrebu transponiranja Direktive o ponovnom korištenju informacija javnog sektora, obvezu savjetovanja s javnošću u donošenju novih zakona, drugih propisa i akta, sukladno Kodeksu savjetovanja, te druga pitanja u vezi s poboljšanjem ostvarivanja prava na pristup informacijama u prvom i drugom stupnju
  3. uvrštene odredbe o sankcijama za neprovođenje Zakona
  4. Zakon o tajnosti podataka usklađen je s izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama

Sažeti opis provedbe aktivnosti

2013. godine usvojen je Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13), kojim su propisane nove obveze državnih tijela u vezi s proaktivnom objavom dokumenata u svrhu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, kao i ponovno korištenje informacija javnog sektora te obveza objavljivanja izvješća o provedenim savjetovanjima. Ovim Zakonom osigurana je uspostava institucije Povjerenika za informiranje s ciljem učinkovitog promoviranja i osiguravanja prava na pristup informacijama. Zakon o pravu na pristup informacijama je izmijenjen i dopunjen Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 85/15) čime je jasnije propisan postupak savjetovanja s javnošću te je, između ostaloga, propisano da tijela državne uprave provode savjetovanje s javnošću preko središnjeg državnog portala za savjetovanja s javnošću „e-Savjetovanja“.

Više o provedbi aktivnosti

Nakon prihvaćanja Prijedloga zakona o pravu na pristup informacijama u Hrvatskome saboru 30. studenog 2012., izrađen je Konačni prijedlog Zakona o pravu na pristup informacijama (ZOPPI), koji je upućen na mišljenje nadležnim državnim tijelima i Europskoj komisiji, a potom i u saborsku proceduru. Na izradi nacrta prijedloga ZOPPI-a radila je Stručna radna skupina u koju su bili uključeni predstavnici nadležnih državnih institucija te predstavnici organizacija civilnog društva koje se bave problematikom prava na pristup informacijama. U tekst Zakona uvrštene su odredbe o sankcijama za neprovođenje Zakona.

Zakon o pravu na pristup informacijama donesen je na 7. sjednici Hrvatskog sabora, 15. veljače 2013. te objavljen u Narodnim novinama broj 25 od 28. veljače 2013. Zakon predviđa nove obveze državnih tijela u vezi s proaktivnom objavom dokumenata za savjetovanje s javnošću, kao i ponovno korištenje informacija javnog sektora te obvezu objavljivanja izvještaja o provedenim savjetovanjima. Izvještaji moraju sadržavati povratnu informaciju u vezi sa svim pristiglim komentarima, što uključuje objašnjenja u slučajevima kada komentari nisu prihvaćeni. Ovim Zakonom osigurana je uspostava institucije Povjerenika za informiranje koja će učinkovito promovirati i osiguravati pravo na pristup informacijama.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama donesen je na sjednici Hrvatskog sabora, 15. srpnja 2015. godine, a objavljen je u Narodnim novinama, br. 85 od 1. kolovoza 2015. godine. Zakon je stupio na snagu 9. kolovoza 2015. godine.

U tijeku je izrada Zakona o tajnosti podataka, koji je potrebno uskladiti sa Zakonom o pravu na pristup informacijama, a nositelj čega je Ministarstvo unutarnjih poslova.

Za provedbu aktivnosti nisu bila potrebna dodatna financijska sredstva iz državnog proračuna.

>>

Natrag

comments powered by Disqus