Javno savjetovanje

24.06.2013

  • Oznake:  
A- A A+

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske objavom nacrta Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva od 2012. do 2016. godine, pozvao je zainteresiranu javnost, uključujući organizacije civilnog društva i akademsku zajednicu te sve ostale zainteresirane građane, da se uključe u savjetovanje i pridonesu sadržaju Nacionalne strategije slanjem mišljenja, prijedloga i primjedbi.

Nacrt Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva od 2012. do 2016. godine dostupan je ovdje.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću provodilo se od 22. svibnja do zaključno 6. lipnja 2012., kada je bio krajnji rok za dostavu pisanih komentara.

U razdoblju kada se Republika Hrvatska priprema za pristupanje Europskoj uniji, nacrtom prijedloga Nacionalne strategije daju se smjernice za daljnje stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva do 2016. godine kako bi se još više unaprijedio postojeći pravni, financijski i institucionalni sustav potpore djelovanju organizacija civilnoga društva kao važnih čimbenika društveno-ekonomskog razvoja u Republici Hrvatskoj, ali i važnih dionika u oblikovanju i provedbi politika Europske unije. U svjetlu novih uloga u društvu i svijetu koji se stalno mijenja, ova Strategija polazi od vrijednosnog utemeljenja odnosa države i civilnoga društva, pregleda razvoja civilnoga društva u Republici Hrvatskoj do osnovnih preduvjeta za daljnji razvoj kao što su socijalna kohezija, sudionička demokracija, filantropija i volonterstvo te obrazovanje za demokratsko građanstvo i ljudska prava, uz unaprjeđivanje zakonskog, financijskog, poreznog i institucionalnog okvira za potporu razvoju civilnoga društva.

Smjernice za stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u narednom razdoblju date su kroz četiri prioritetna područja Strategije:

I. Institucionalni okvir za potporu razvoju civilnog društva

II. Civilno društvo i demokratska građanska kultura,

III. Osnaživanje uloge OCD-a za društveno-ekonomski razvoj i

IV. Djelovanje i daljnji razvoj civilnog društva u međunarodnom kontekstu;

kojima su definirani postojeće stanje i ciljevi koje Republika Hrvatska želi postići u narednom petogodišnjem razdoblju, te mjere i aktivnosti koje će u tom pravcu poduzeti. Također, Strategija uključuje i konkretne rokove te nositelje i sunositelje njihove provedbe, izvore sredstava za provedbu planiranih mjera i aktivnosti, kao i pokazatelje za mjerenje uspješnosti njihove provedbe.

Strategija sadrži i pojašnjenje pojedinih pojmova koji se u njoj koriste, a u privitku strategije je i sažeti pregled provedbe Operativnog plana Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u razdoblju 2006. - 2011.

Proces izrade Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva, za razdoblje 2012. – 2016. godine započeo je  na Danima udruga 2011., kada je dvjestotinjak sudionika i sudionica događanja zajednički razvijalo prijedloge za viziju razvoja civilnog društva u Republici Hrvatskoj. Nastavak procesa činila je rasprava o polazišnim osnovama za izradu nove Nacionalne strategije, održana u lipnju 2011., na kojoj je sudjelovalo tridesetak sudionika, predstavnika tijela državne uprave i organizacija civilnoga društva. U skladu s dogovorom postignutim na javnoj raspravi, od rujna 2011. u višemjesečnom radu na pisanju prijedloga Strategije sudjelovalo je oko 50 predstavnika organizacija civilnog društva te tijela državne uprave i rezultat toga rada je nacrt Strategije o kojem se provodi javno savjetovanje.

Cilj i svrha javne rasprave bio je prikupiti mišljenja zainteresirane javnosti o predloženim mjerama i aktivnostima Nacionalne strategije, kako bi one što bolje odgovarale stvarnim potrebama u narednom razdoblju te djelovale na rješavanju problema s kojima je civilno društvo u Hrvatskoj suočeno u svom djelovanju i razvoju.

Javno savjetovanje završeno je 6. lipnja, do kada su zaprimljeni sljedeći komentari:

Društvo slijepih i slabovidnih Ličko-senjske županije, Gospić

HILS

Jelena Balabanić Mavrović

Mjesno bratstvo Trsat

Mreža mladih Hrvatske

Mreža – zajedno protiv ovisnosti, Udruga MI, Udruga Srma Sinj

Udruga za nezavisnu medijsku kulturu

Udruga za promicanje istih mogućnosti

Volonterski centar Osijek

Volonterski centar Zagreb

Zadarska županija

Zaklada Kultura nova

Izvještaj o provedenom savjetovanju je dostupan ovdje.