Ministarstvo vanjskih i europskih poslova nastavlja javne događaje informiranja i educiranja o međunarodnoj razvojnoj suradnji

21.12.2015

  • Oznake:  međunarodna razvojna suradnja, crowdfunding, ministarstvo vanjskih i europskih poslova, CROSOL
A- A A+

sp5

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova i Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) Ured u Hrvatskoj 15. prosinca 2015. organizirali su seminar pod nazivom "Kako crowdfunding i nove modele financiranja iskoristiti za razvojne projekte?“

Inovativno financiranje nametnulo se kao središnja točka uspjeha provedbe upravo usvojenih Ciljeva održivog razvoja, Agende 2030. Ovo područje je puno izazova i nepoznanica, ali jednako tako i otvorenih mogućnosti te već ostvarenih dobrih primjera iz prakse. Seminar je organiziran potaknut željom da crowdfunding (grupno financiranje) konačno zaživi u Hrvatskoj i šire kao mogućnost financiranja inovativnih projekata u kontekstu projekata i programa međunarodne razvojne suradnje, ali i šire..

U seminaru je, uz druge sudionike/ce i predstavnike/ce OCD-a sudjelovao tim UNDP koji stoji iza globalno uspješnog projekta „Crowdfunding Academy“.

***

Platforma za međunarodnu građansku solidarnost Hrvatske (CROSOL), u suradnji sa Hrvatskim poslovnim savjetom za održivi razvoj (HR PSOR) i Ministarstvom vanjskih i europskih poslova (MVEP) povodom obilježavanja Europske godine za razvoj 2015. organizirali su 21. prosinca 2015. godine u Knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića u Zagrebu tribinu „Uloga poslovnog sektora u međunarodnoj razvojnoj suradnji“.

Republika Hrvatska, ulaskom u EU sve više jača svoje politike međunarodne razvojne suradnje u koje uključuje kako civilno društvo tako i privatni poslovni sektor. Uz pretpostavku da se poštuju međunarodno prihvaćena načela suradnje za razvoj i da su nova radna mjesta dostojanstvena, sukladno Programu za dostojanstven rad Međunarodne organizacije rada (ILO), privatni sektor može igrati ključnu ulogu u borbi protiv siromaštva u svijetu, budući da stvara radna mjesta, proizvodi dobra i usluge, stvara prihode i zaradu te plaćanjem poreza doprinosi pokrivanju javnih troškova.
Veliki programi međunarodne razvojne suradnje na razini EU uvelike uključuju i poslovne subjekte, kao i civilno društvo, međutim ocjena je da su hrvatska poduzeća s takvim prilikom nedostatno upoznata. Stoga se na ovoj tribini razgovaralo o ulozi privatnog sektora u razvojnoj suradnji i prilikama i preprekama za jače uključenje privatnog poslovnog sektora u politike razvojne suradnje.

« Usvojen Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija Aktivnosti hrvatskih članova u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru (EGSO) »