Otvorena javna rasprava o Nacrtu prijedloga Zakona o obrazovanju odraslih

19.08.2016

  • Oznake:  
A- A A+

sp3

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta izradilo je Nacrt prijedloga Zakona o obrazovanju odraslih koji je, kako bi se najširem krugu zainteresiranih u Republici Hrvatskoj omogućio neposredan uvid i davanje mišljenja, primjedaba i prijedloga, od 8. kolovoza 2016. u procesu javnog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.


Javno savjetovanje otvoreno je na portalu e-Savjetovanja i sukladno članku 11. stavku 3. Zakona o pravu na pristup informacijama traje 30 dana, a prema potrebi i dulje. U svezi s navedenim, Ministarstvo poziva zainteresiranu javnost da se aktivno i odgovorno uključi u raspravu te dostavi svoje primjedbe i prijedloge na Nacrt prijedloga Zakona o obrazovanju odraslih uz pomoć elektroničke aplikacije e-Savjetovanja.

Više informacija možete pronaći na Aktivnosti 16.1.

« Novosti iz područja socijalnog poduzetništva