Savjetovanja o nacrtu ključnih elemenata ESF natječaja posvećenih razvoju volonterstva i razvoju programa društveno korisnog učenja

06.11.2015

  • Oznake:  
A- A A+

sp1

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske pokrenuo je 2 savjetovanja o nacrtu ključnih elemenata ESF Poziva na dostavu projektnih prijedloga.

ESF

Navedena savjetovanja se odnose na nacrte ključnih elemenata ESF Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Podrška organizatorima volontiranja za unaprjeđenje menadžmenta volontera i provedbu volonterskih programa“, te  nacrt ključnih elemenata ESF Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja“

Europski socijalni fond je u predstojećem razdoblju jedan od najvažnijih izvora financiranja programa i projekata organizacija civilnoga društva od interesa za opće dobro. Kao Posredničko tijelo razine 1 (PT 1), Ured za udruge programira, izrađuje natječajnu dokumentaciju, sudjeluje u odabiru projekata, u suradnji s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva, kao Posredničkim tijelom razine 2 (PT 2), prati provedbu projekata nakon njihovog ugovaranja te provodi druge aktivnosti, u skladu s Uredbom o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“.
 
Provođenjem ovog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske želi dobiti povratnu informaciju o glavnim elementima Poziva.
 
Nacrt ključnih elemenata ovog javnog poziva nastao je temeljem:

 
Savjetovanja su otvorena do 20. studenog 2015. godine, a provode se putem e-savjetovanja, središnjeg portala za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. 

Savjetovanje o Nacrtu ključnih elemenata ESF Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Podrška organizatorima volontiranja za unaprjeđenje menadžmenta volontera i provedbu volonterskih programa“  dostupno je ovdje.

Savjetovanje o Nacrtu ključnih elemenata ESF Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja“ dostupno je  ovdje.
 

« 22 milijuna kuna udrugama za zaštitu ljudskih prava i unaprjeđenje položaja romske nacionalne manjine Uputa Porezne uprave vezano za porezni status neprofitnih organizacija »